LOYALTY LAB VAN START IN AMSTERDAM

Amsterdam, 7 mei 2002 - Vandaag is in Amsterdam het startsein gegeven voor de activiteiten van Loyalty Lab. Loyalty Lab (www.loyaltylab.nl) geeft vernieuwend advies over relatiebeheer en klantbehoud en voert projecten uit voor klanten. Loyaliteit is steeds meer een kritische succesfactor in een snelle en competitieve economie waar het behouden van klanten aanmerkelijk meer oplevert dan acquisitie. Loyalty Lab speelt in op de behoefte aan programma's die het gedrag en de houding - en daarmee de loyaliteit - van klanten, medewerkers en leveranciers positief beïnvloeden.

Een gemiddeld bedrijf kent een klantverloop van 50% in 5 jaar tijd. Elke dag worden miljoenen Euros besteed aan het binnenhalen van nieuwe klanten. De kosten voor het werven van een nieuwe klant zijn echter 6 tot 20 maal hoger dan de kosten voor het behouden van een bestaande klant. De stap van klant naar loyale klant kost veel minder inspanning en levert ook meer op dan het werven van een nieuwe klant. Essentieel voor het opbouwen van een trouwe klantengroep is dat bedrijven deze klanten kennen: zowel socio-demografisch als op gebied van lifestyle en koophistorie. Het blijkt dat maar 5% van de ondernemingen een beeld heeft van de klant terwijl 98% beweert dit klantbeeld bijzonder belangrijk te vinden. Steeds meer bedrijven verleggen hun marketingfocus dan ook naar opbouw van kennis over de klant en klantbehoud, vaak met behulp van direct mail, internet en e-mail. Loyalty Lab stelt hierbij communicatie met de klant centraal in de overtuiging dat het rendabeler is te weten wie de klant is en wat de klant wil dan uit te gaan van wat de aanbieder kan leveren.

"Het hele begrip loyalty is erg 'hot'. Door op een andere manier te kijken naar loyaliteit, van afnemers, medewerkers en toeleveranciers, kunnen wij de impact van marketinginspanningen ingrijpend verbeteren en aanzienlijke kostenbesparingen realiseren voor onze klanten," aldus Jasper van IJssel, oprichter en directeur van Loyalty Lab.

"Wij combineren segmentatie van het klantenbestand en kennis over de consument met een slimme selectie van communicatiemiddelen. Gezamenlijk hebben deze een substantieel effect op de bedrijfsprocessen en -resultaten. Onze toegevoegde waarde is dat wij de techniek slechts als instrument zien: loyalty is wat ons betreft totaal middelenonafhankelijk en moet vooral binnen de cultuur van een onderneming worden gezien. CRM-implementaties mislukken vaak faliekant door technische problemen en doordat klantgegevens niet goed worden benut. Onze oplossingen brengen de effecten van klantentrouw en loyalty management daadwerkelijk in een stroomversnelling". Van IJssel komt van KLM waar hij sinds 1998 nauw betrokken was bij het relatiebeheer van grote en belangrijke klanten.

Over Loyalty Lab:
Loyalty Lab adviseert over het opbouwen, verbeteren en onderhouden van een profijtelijke band met klanten. Hiervoor bouwt, analyseert en beheert Loyalty Lab klantenbestanden en ontwikkelt het bedrijf communicatieprogramma 's, ook via het internet. Ook brengt Loyalty Lab interessante joint promotion partners bij elkaar met als doel een hogere klantentrouw en een beter rendement. Loyalty Lab concentreert zich op de waarde van de individuele klant en legt een lucratieve relatie tussen communicatie en ICT.

Deel: ' Loyalty lab van start in Amsterdam '
Lees ook