LP Amsterdam : Maak belastingvrij sparen voor studie mogelijk


Libertarische Partij Amsterdam roept de Kamer op om sparen voor studie belastingvrij te maken

AMSTERDAM, 20140530 -- Het lijkt er nu toch te komen, het sociale leenstelsel. De basisbeurs voor studenten wordt omgezet in een lening voor alle studenten. Studenten worden dus opgezadeld met een flinke schuld als ze van hun opleiding afkomen. Het is niet vreemd dat een opleiding geld kost, maar de Libertarische Partij Amsterdam vind dat ouders en aankomende studenten de mogelijkheid moet worden geboden om belastingvrij te kunnen sparen voor de studie.

Momenteel wordt het gespaarde bedrag van ouder en kind op één hoop geveegd in Box 3 en als het totale vermogen boven de heffingsvrije voet komt belast tegen 1,2% van het gespaarde bedrag. De inflatie bedroeg in april 2014 1,2%. De beide percentages gecombineerd zorgen er voor dat er een spaarrente moet worden gekregen van meer dan 2,4% om er niet voor te zorgen dat je koopkracht in de toekomst minder is dan er wordt ingelegd. Met de spaarrentes die momenteel geboden worden betekent dit dat over het algemeen dat sparen voor je studie geen zin heeft.

In Nederland hebben studenten de studieschuldmeter gelanceerd en in de Verenigde Staten is een vergelijkbare meter waar de totale studieschuld op 1200 miljard staat. Om het één en ander in perspectief te plaatsen, dat is iets meer dan 2,6 keer de staatsschuld van Nederland. Aangezien het er op lijkt dat Nederland de Verenigde Staten achterna gaat, zal ook hier de studieschuld steeds meer stijgen. De Libertarische Partij Amsterdam gelooft niet dat dit een goede ontwikkeling is. Wij vinden dat sparen voor een toekomstige studie verstandig is en dat daar beleid bij hoort dat dat op een goede manier mogelijk maakt. Ook kan de angst voor een grote studieschuld bij mogelijk niet afstuderen een reden voor een jongere zijn om niet te gaan studeren, terwijl die makkelijk zijn studie met goed gevolg zou kunnen afronden waardoor er talent onbenut wordt.

Ouders moeten al bij geboorte maandelijks een bedrag voor toekomstige studie belastingvrij opzij kunnen zetten en jongeren kunnen dan het gespaarde bedrag vervolgens met vakantiewerk en weekendwerk vergroten. Zo kunnen aankomend studenten hun studie beginnen met een mooi bedrag en als zij daarnaast tijdens hun studie parttime werken kunnen zij er voor zorgen dat ze met geen of een kleine studieschuld afstuderen. Het Centraal Plan Bureau heeft becijferd dat ze verwachten dat de gemiddelde studieschuld met het leenstelsel zal oplopen tot zo’n €21.000. Daarom wil de Libertarische Partij Amsterdam dat kinderen niet pas bij hun 18e een heffingsvrij vermogen van €21.139 krijgen, maar bij geboorte, zodat ze belastingvrij genoeg vermogen voor een studie kunnen opbouwen. Ook zal er zo meer talent worden benut, omdat de aankomend student niet bang hoeft te zijn voor een enorme studieschuld bij niet afronden van de studie.

Daarom hebben Kader el Oufir en Leendert Ambtman namens de Libertarische Partij Amsterdam een brief gestuurd aan alle Tweede Kamer fracties om belastingvrij sparen voor een studie mogelijk te maken. Zo kunnen we onze kinderen de best mogelijke kans op een mooie toekomst geven, zonder bang te hoeven ze op te zadelen met een enorme studieschuld of talent verloren te laten gaan.

De volgende brief schreef de Libertarische Partij Amsterdam aan alle fracties in de Tweede Kamer:

Geachte fractievoorzitter,Uit de berichtgeving in de pers leerden wij dat VVD en PvdA een overeenstemming hebben bereikt met D66 en GroenLinks over de invoering van een leenstelsel voor studenten, waarbij per 1 september 2015 de basisbeurs voor studenten zal worden afgeschaft en nieuwe studenten voor hun studiefinanciering zullen moeten gaan lenen.

Wij maken ons zorgen dat het nieuwe stelsel studeren ontmoedigt en dat studenten aan hun carriere beginnen met een hoge studieschuld. Temeer het op dit moment voor ouders niet goed mogelijk is om te sparen voor de studie van hun kinderen (of wel doel dan ook), zonder dat de koopkracht van het spaargeld wordt uitgehold door inflatie en belastingen.

Momenteel wordt het gespaarde bedrag van ouder en kind op één hoop geveegd in Box 3 en als het totale vermogen boven de heffingsvrije voet komt belast tegen 1,2% van het gespaarde bedrag. De inflatie bedroeg in april 2014 1,2%. Dit houdt in dat er een spaarrente moet worden gekregen van meer dan 2,4% om koopkracht te behouden. Met de spaarrentes die momenteel geboden worden betekent dit dat sparen met behoud van koopkracht simpelweg niet mogelijk is. Het Centraal Plan Bureau heeft becijferd dat ze verwachten dat de gemiddelde studieschuld met het leenstelsel zal oplopen tot zo’n €21.000. Daarom willen wij dat kinderen niet pas bij hun 18e een heffingsvrij vermogen van €21.139 krijgen, maar bij geboorte, zodat ze belastingvrij genoeg vermogen voor een studie kunnen opbouwen.

Wij verzoeken u hierbij belastingvrij sparen voor een studie mogelijk te maken. Ouders moeten al bij geboorte maandelijks een bedrag voor toekomstige studie belastingvrij opzij kunnen zetten en jongeren kunnen dan gespaarde bedrag vervolgens met vakantiewerk en weekendwerk vergroten. Zo kunnen aankomend studenten hun studie beginnen met een mooi bedrag en als als zij daarnaast tijdens hun studie parttime werken kunnen zij er voor zorgen dat ze met geen of een kleine studieschuld afstuderen. Ook zal er zo meer talent worden benut, omdat de aankomend student niet bang hoeft te zijn voor een enorme studieschuld bij niet afronden van de studie.

Hoogachtend,
namens de Libertarische Partij Amsterdam,
Kader el Oufir
Leendert Ambtman


Deel: ' LP Amsterdam Maak belastingvrij sparen voor studie mogelijk '
Lees ook