Lijst Pim Fortuyn

15 Jun 2002

- Rotterdam - 15-06-2002 Duidelijkheid

Tijdens de ingelaste vergadering van bestuur, fractiebestuur, verontruste leden en een aantal coördinatoren op 13 juni 2002 is ook de positie van de coördinatoren aan de orde geweest.

Zowel het bestuur, alsmede het fractie bestuur hebben duidelijk gesteld dat de taak van de coördinatoren zeer zeker NIET is beëindigd, integendeel. Men heeft heel duidelijk gemaakt dat de partij de coördinatoren veel dank verschuldigd is en letterlijk gezegd: zonder hen hadden wij hier nu niet gezeten.Ook dat ze beslist nog hard nodig zijn bij het verder opzetten van de afdelingen, die de voorbereidingen moeten treffen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De functie van coördinator wordt opgeheven op het moment dat er in de desbetreffende kieskring een kring van Lijst Pim Fortuyn met toestemming van het bestuur is opgericht.

Gezien het bovenstaande is het betreurenswaardig dat in diverse media, voornamenlijk in de provincie Zeeland berichten te lezen zijn geweest, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat in Zeeland geen coördinator meer zou zijn. Vanaf medio februari heeft als zodanig mevrouw R.M. de Nooijer-Bastien gefunctioneerd en haar mandaat is nooit door het bestuur ingetrokken.

Het bestuur betreurt dat in deze kwestie geen eerdere opheldering is gegeven.

Deel: ' LPF schept duidelijkheid over taken partij-coördinatoren '
Lees ook