NIPO

De LPF-achterban ziet haar eigen partij als de grote verliezer van het regeerakkoord en de verdeling van de ministerposten. Slechts 11% van de LPF-ers ziet in het resultaat van het regeerakkoord haar eigen partijprogramma het beste verwezenlijkt. Volgens 14% van de LPF-aanhang heeft haar partij het beste onderhandeld voor de verdeling van de ministersposten. De meeste LPF-ers geven het CDA een pluim voor zowel het beste resultaat met betrekking tot het regeerakkoord (48%) als het beste resultaat met betrekking tot de
ministersverdeling (36%).

Ondanks de onvrede over het door Herben behaalde resultaat, is vooral de LPF-achterban te spreken over de inhoud van het regeerakkoord. Maar liefst 78% is positief over het regeerakkoord dat vorige week werd bereikt. Dit percentage ligt flink boven het landelijk gemiddelde (55%). De LPF-ers hebben vooral goede hoop als het gaat om de issues veiligheid en asielbeleid. Negatieve geluiden zijn te horen van LPF-stemmers die zijn geschrokken van de eerste aangekondigde bezuinigingen die de 'gewone man' in de portemonnee gaan raken.

De aanhang van de twee andere regeringspartijen, CDA en VVD, is, net als de LPF-aanhang, ook ruim tevreden over het regeerakkoord: respectievelijk 76% van de CDA-ers en 69% van de VVD-ers geeft aan tevreden te zijn over het regeerakkoord. De CDA-ers verwachten dat er veel goeds zal worden gedaan op het gebied van veiligheid, asielbeleid en zorg. "Met het CDA in de regering kunnen deze en andere zaken eindelijk eens flink worden aangepakt." Ook de VVD-ers verwachten "dat er eindelijk weer eens een aantal zaken goed geregeld kunnen worden."

Voor 50% van de CDA-aanhang hebben de christen-democraten gewonnen als het gaat om het verwezenlijken van haar programmapunten en 45% van de CDA-stemmers ziet het CDA als winnaar van de verdeling van ministerposten. Onder de VVD-aanhang is een iets gematigder enthousiasme gemeten: 41% ziet de VVD programmapunten het beste terug in de resultaten van het regeerakkoord en 48% geeft aan dat de VVD de winnaar is van het verdelingsdebat van de ministersposten.

 1 | Tevredenheid met regeerakkoord 
CDA LPF VVD Totaal Nederland
% % % %
Tevreden 76 78 69
55
Ontevreden 12 14 23 31
Weet niet/geen mening 12 8 9 13
2 | Welk partijprogramma is het best verwezelijkt in het regeerakkoord? CDA LPF VVD Totaal Nederland
% % % %
CDA 50 48 35 38
LPF 6 11 5 8 VVD 20 16 41 28
Geen van deze 6 6 9 7
Weet niet/geen mening 18 18 10 19
3 | Best onderhandelde ministersposten
CDA LPF VVD Totaal Nederland
% % % %
CDA 45 36 28 35
LPF 12 14 10 12
VVD 26 23 48 29
Geen van deze 2 5 4 5
Weet niet/geen mening 15 22 9 19

Methode: NIPO CAPI@HOME. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 12 t/m 15 juli 2002 (n=1002), onderzoeksnummer: C3672. Voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u terecht bij Wiene Klasema: (020) 522 54 96 (w.klasema@nipo.nl) of Remco Frerichs: (020) 522 54 79 (r.frerichs@nipo.nl)


---
Anja Dobber

NIPO the market research institute
Telephone (+31) 20 - 5225 791
Fax (+31) 20 - 5225 333
E-mail A.Dobber@nipo.nl
Internet http://www.nipo.nl

---

Deel: ' LPF-stemmer ziet eigen partij onderhandelingen verliezen '
Lees ook