Lijst Pim Fortuyn


LPF wil Strafzaak Volkert van der G. niet frustreren door bemoeienis

De fractie Lijst Pim Fortuyn roept haar politici op zich te onthouden van bemoeienis met de strafzaak tegen Volkert van der G. om hiermee zijn verdediging niet in de kaart te spelen. De wetgevende macht dient zich niet te mengen in het werkproces van de rechterlijke macht, aldus fractieleider Herben.

Op 27 maart a.s. start het proces tegen de verdachte, Volkert v.d. G., van de moord op Pim Fortuyn. Vanuit de politici van de Lijst Pim Fortuyn wordt hier ogenschijnlijk weinig aandacht aan besteed. Dit geldt ook voor uitlatingen over deze strafzaak gedurende het afgelopen jaar. De reden hiervoor is niet het gebrek aan betrokkenheid of bijzondere belangstelling voor deze zaak. Integendeel.

Juist om de strafzaak niet te willen frustreren onthouden vertegenwoordigers van de LPF zich van uitlatingen in het openbaar, zo ook in de media.

Wanneer politici zich uitspreken over de strafzaak Volkert v.d. G., zal de verdediging van verdachte dit kunnen aangrijpen om te pleiten voor strafvermindering, aldus advocaat Oscar Hammerstein, bestuurslid van de Lijst Pim Fortuyn. In het bijzonder de LPF-kamerleden, die immers tot de wetgevende macht behoren, willen het proces niet bijwonen, aldus fractievoorzitter Herben. Verdachte zou geen eerlijk proces kunnen krijgen omdat de wetgevende macht zich al zou hebben uitgesproken en daarmee de rechterlijke macht willen of kunnen beïnvloeden. Resultaat hiervan kan strafvermindering betekenen. De fractie Lijst Pim Fortuyn roept daarom alle landelijke politici van haar partij op om zich te onthouden van bemoeienis met deze strafzaak. Het staat vrienden en familie uiteraard vrij om het proces bij te wonen.

Toelichting Mat Herben:

Mijn oproep geldt nadrukkelijk niet de familie of vrienden. Ik heb alleen de landelijke politici (kamerleden en ministers) gevraagd niet te gaan, omdat wij tot de wetgevende en uitvoerende macht behoren. Ik wilde zelf gaan, zoals ik in vele interviews heb aangekondigd, om te horen hoe hij tot zijn daad is gekomen. Verwachtte hij applaus, had hij medeplichtigen of medestanders (die hem aanmoedigden), was hij door de linkse pers en de demonisering op zijn moordplan gebracht? Het gaat immers niet om het milieu, zoals de media beweerden, maar om politieke motieven. De advocaat zei namelijk dat hij de sociaal zwakkeren wilde beschermen en dan heb je het niet over nertsen.

Na overleg met Oscar Hammerstein heb ik mijn beslissing genomen. We willen de verdediging geen enkele kans geven om voor vermindering van de strafmaat te pleiten. Oscar en zijn kompaan Gerard Spong behoren tot de absolute top van de advocatuur en laten zich door niemand de mond snoeren (lees vooral hun laatste boek!). We moeten vertrouwen op hun juridische advies.

Mat Herben

Toelichting Bestuur Lijst Pim Fortuyn:

Het bestuur van de Lijst Pim Fortuyn heeft besloten het proces niet bij te wonen, dit is ingegeven door voormelde argumenten en de oproepen die ons in de voorgaande weken bereikten. Uiteraard volgen wij als bestuur de voortgang en de ontwikkelingen op de voet.

Deel: ' LPF wil Strafzaak Volkert van der G. niet frustreren door bemoeienis '
Lees ook