LSVb Persberichten

Hermans stuurt aan op afschaffing OV-kaart

LSVb en ISO woest over plannen Hermans

Utrecht, 15 maart 1999 U2013 De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben uit betrouwbare bronnen vernomen dat minister Hermans de OV-jaarkaart van studenten af wil schaffen. De beide studentenbonden zijn woedend. Eventuele acties worden niet uitgesloten.

Op dit moment wordt er een interdepartementaal onderzoek gedaan naar de toekomst van de reiskostenvoorziening van studenten. Eén van de doelen van het onderzoek is de mogelijkheden voor afschaffing van de OV-studentenkaart in kaart brengen. Uit bronnen die direct betrokken zijn bij het onderzoek hebben de studentenbonden vernomen dat de voorkeur van minister Hermans uitgaat naar afschaffing van de kaart. De kabinetsreactie op het onderzoek staat bij voorbaat vast De minister die vorige maand nog betiteld werd als de `beste studentenminister ooit' lijkt nu net als zijn voorgangers het kostenplaatje boven het belang van studenten te stellen.

Na de kaart eerst gedevalueerd te hebben tot een prestatiekaart, wil de minister studenten nu niet eens het bedrag teruggeven dat de OV-studentenkaart hen kost. Uit cijfers van het NEA blijkt dat dit voor 200.000 studenten neerkomt op een extra kostenpost van fl.1000,- op jaarbasis. Bovendien gaan Hermans'plannen lijnrecht in tegen zijn voornemens om het hoger onderwijs flexibeler te maken Zonder OV-kaart zullen studenten hun studiekeuze weer in belangrijke mate laten bepalen door de ligging van de instelling en niet de inhoud van de opleiding of het vak. Zonder goede reiskostenvoorziening wordt ook het lopen van stages moeilijker. Afschaffing van de OV-studentenkaart heeft consequenties op ander dan onderwijskundig vlak: * Het autobezit zal met ruim 1 00.000 auto's toenemen. Dit zijn vaak kwalitatief slechte auto's. Dit betekent vollere wegen, meer vervuiling. * Het aantal verkeersongevallen is sinds de invoering van de OV-studentenkaart significant gedaald. Deze daling zal nu weer ongedaan gemaakt worden. (cijfers V&W) * Studenten die gebruik hebben gemaakt van een OV-studentenkaart maken na hun studie 20% meer gebruik van het openbaar vervoer. Ook het aantal mensen met een kortingskaart is opvallend groter. * Meer studenten zullen in de buurt van hun onderwijsinstelling gaan wonen waardoor de kamernood in deze steden nog nijpender zal worden.


Deel: ' LSVb en ISO woest over plan Hermans tot afschaffen OV-kaart '
Lees ook