LSVb: "Onderwijs blijft sluitpost!"
Een eerste reactie op de Onderwijsbegroting 2000

Utrecht, 21 september 1999. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) ziet met de huidige onderwijsbegroting weinig terecht komen van vernieuwingen in het hoger onderwijsstelsel. Kwalitatief en innovatief hoogwaardig onderwijs is van economisch belang, maar ook voor een kennisintensieve samenleving. Minister-president Kok benadrukte bij de opening van het academisch jaar dit aspect: "Er is een noodzaak tot investeringen in menselijk kapitaal". De LSVb ziet van deze mooie woorden weinig terug in de onderwijsbegroting.

Het financieringstekort verdwijnt als sneeuw voor de zon en voor het nieuwe millennium kunnen nieuwe prioriteiten worden gesteld. Fransien van ter Beek: "Onderwijs is al sinds jaar en dag een sluitpost op de rijksbegroting. Tegelijkertijd roept de regering dat ze veel waarde hecht aan de opvoeding van de jeugd en onderwijs voor iedereen. Maar wanneer er een grote pot met geld beschikbaar komt, gaat het grootste deel toch weer naar fysieke infrastructuur of lastenverlichting". Nederland geeft in vergelijking met andere rijke industrielanden weinig geld uit aan onderwijs. De OESO-norm ligt op zes procent van het nationaal inkomen en Nederland geeft op dit moment 5,2 procent uit. De LSVb ziet de lage investeringen in het onderwijs als typische korte termijn politiek en vindt dan ook dat Nederland minimaal aan de OESO-norm moet voldoen.
Investeringen in wo en hbo
Voor wetenschappelijk onderzoek komt 25 miljoen vrij. Voor bijstelling van studenten-aantallen investeert de minister 55 miljoen voor het wetenschappelijk onderwijs en 33 miljoen voor het hoger beroepsonderwijs. De LSVb vindt dit niet voldoende. Een extra investering is noodzakelijk. Fransien van ter Beek: "De minister heeft recent aangegeven dat het hbo in de financiële problemen zit. Gezien het groeiend aantal hbo-studenten en het feit dat de vraag naar hoger opgeleiden toeneemt, moet de minister zijn woord houden: extra investeren in het hbo dus!
De structurele subsidie voor informatie en communicatie technologie (ICT) is noodzakelijk om in te spelen op de intensivering van de kennismaatschappij. De kennisintensiteit neemt door nieuwe technologische ontwikkelingen snel toe en stelt hogere eisen aan (toekomstige) werknemers.

Nieuw belastingplan
In het nieuwe belastingsysteem dat er nu ligt is de rente op studieleningen niet meer fiscaal aftrekbaar. Dit wordt vanaf het moment dat het belastingplan ingaat gedeeltelijk gecompenseerd door de rente op studieleningen te verlagen. Dit is echter te laat voor de generatie studenten die daarvoor al een lening hebben afgesloten. Van ter Beek: "Deze studenten betalen straks het hoge rentetarief zonder dat ze die van de belasting kunnen aftrekken. Hiermee wordt een grote groep (voormalige) studenten die in goed vertrouwen een voordelige lening heeft afgesloten, naderhand overvallen met veel hogere rentelasten." Voor deze groep studenten die tussen wal en schip valt, moet een oplossing komen.
Inkomen van studenten
Minister Hermans bewijst dat de studiefinanciering verder uit te kleden valt. De verplichte OV-studentenkaart wordt vanaf september 2000 gekoppeld aan de prestatienorm. Dit houdt in dat wanneer de student niet aan de prestatienorm voldoet, hij de OV-studentenkaart ook terug moet betalen. Fransien van ter Beek: "Deze extra drempel in het 'flexibele' studiefinancieringsstelsel schrikt jongeren meer af om te gaan studeren en zorgt niet voor de verdere flexibilisering die minister Hermans in zijn HOOP2000 nastreeft."
Naast de koppeling van de OV-studentenkaart aan de prestatienorm, gaat het ministerie de thuis- en uitwonende beurs van studenten indexeren met een percentage in plaats van een bedrag. Dit betekent dat studenten die bij hun ouders wonen een lagere verhoging per jaar van de studiebeurs krijgen dan uitwonende studenten. Het bedrag dat het ministerie hierdoor bespaart, wordt door het ministerie gereserveerd voor extra uitgaven rondom de studiefinanciering. De LSVb vindt dat dit geld terug moet vloeien naar de student.

Deel: ' LSVb "Onderwijs blijft sluitpost" '
Lees ook