Ambitieloze start discussie OV-studentenkaart
LSVb teleurgesteld in kabinetsreactie op IBO-raportage

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is verbaasd over het gebrek aan creativiteit dat het kabinet aan de dag legt in haar reactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar toekomstig studentenvervoer. Fransien van ter Beek, voorzitter LSVb: ´Dit is geen kabinetsreactie, eerder een kabinetsconstatering.´

De ministerraad schetst in haar reactie drie opties voor een nieuw contract voor de OV-studentenkaart. De meest verregaande optie is die waarin de kaart wordt afgeschaft en studenten een geldelijke vergoeding krijgen, gebaseerd op het bedrag dat het kabinet nu aan de kaart kwijt is (120,- per maand per student). Van ter Beek: ´Dit bedrag is volkomen ongegrond, een maandtrajectkaart Utrecht-Amsterdam kost al 314,- gulden.´
Bij de tweede optie krijgen studenten naast een kleine verhoging van de basisbeurs een kortingskaart (40% in de spits, 65% daarbuiten). Van ter Beek: ´Zo´n kortingskaart ondermijnt de toegankelijkheid van het onderwijs en de mobiliteit van studenten. Zeker gezien de ontwikkelingen rondom flexibilisering van het hoger onderwijs.Vroeg naar college gaan kan zo een dure zaak worden en vakken volgen bij andere instellingen financieel onmogelijk.`

Het handhaven van de huidige week/weekend-kaart wordt door het kabinet een aantrekkelijke optie genoemd. Maar bij die constatering blijft het dan ook. Van ter Beek: ´Dit is een kans om de fouten van het huidige systeem uit de wereld te helpen.´
Sinds dit studiejaar valt de OV-studentenkaart onder het prestatiebeursregime. Door het verplichte karakter van de kaart zorgt dit voor een verhoging van de drempel om te gaan studeren. De toegankelijkheid van het onderwijs en de inkomenspositie van studenten komen hierdoor verder onder druk te staan.
Ook is OC&W nog steeds de enige die de kaart financiert, terwijl ministeries als Verkeer en Waterstaat en VROM gebaat zijn bij toegankelijk openbaar vervoer.

Mobiliteit, toegankelijk onderwijs en een goede inkomenspositie voor studenten zijn drie pijlers waar de OV-studentenkaart volgens de LSVb aan moet voldoen. De vergoedings- en kortingregelingen die het IBO noemt, halen deze pijlers onderuit. De huidige OV-studentenkaart komt hier deels aan tegemoet. Verbeteringen van het huidige stelsel komen in de kabinetsreactie echter niet eens ter sprake. Van ter Beek: ´Het is jammer dat in deze tijd van hoogconjunctuur geen één positieve optie wordt bedacht. Wel flexibel onderwijs voor meer studenten maar geen extra investeringen. De overheid wil nog steeds voor een dubbeltje op de eerste rij.´

_____________________________________________________

Deel: ' LSVb teleurgesteld in kabinetsreactie op IBO-raportage '
Lees ook