LTO Nederland

Druk op de Europese Commissie blijft nodig

LTO blijft aandringen op andere MKZ-bestrijding in Europa

Donderdag 23 mei 2002 - Als onverhoopt in ons land opnieuw MKZ zou uitbreken, moet een radicaal andere bestrijding van deze besmettelijke dierziekte mogelijk zijn dan bij de crisis van vorig jaar. LTO pleit daarom voor het zo snel mogelijk enten van de dieren in een beperkt gebied rond de uitbraak. Deze dieren zouden in leven moeten kunnen blijven. Op de ene of andere manier moet dan ook worden geregeld, dat de producten van geënte dieren afgezet kunnen worden.

Dit standpunt brengen de LTO-bestuurders Albert Lanting en Jos Roemaat naar voren tijdens hoorzittingen, die vandaag - vanavond in Zwolle - en morgen in den lande worden gehouden. Een (tijdelijke) onderzoekcommissie van het Europees Parlement is op bezoek in Nederland om alle feiten, standpunten, wetenschappelijke argumenten en ervaringen met MKZ te inventariseren. LTO heeft het afgelopen jaar een stevige lobby gevoerd om het huidige non-vaccinatiebeleid op de helling te krijgen.
De landbouworganisatie vindt dat er druk op de Europese Commissie moet blijven, om het beleid aan te passen. Als nu opnieuw een uitbraak wordt geconstateerd, wordt precies dezelfde aanpak gevolgd als vorig jaar. Dit wordt niet alleen door de veehouders, maar ook de samenleving niet meer geaccepteerd. 'We moeten in het politieke debat snelheid en druk zien te houden, anders verzandt dit heikele punt', stelt beleidsmedewerker Klaas Johan Osinga namens de LTO-organisaties.

Bij een nieuwe uitbraak moet direct een totale stand-still (voor dieren, producten, voer, mest enzovoorts) van 72 uur worden afgekondigd. Onmiddellijk dient te worden gestart met enten in een straal van minimaal 3 km rond de uitbraak (binnen 24 uur en natuurlijke grenzen). Voor een gerichte bestrijding is het volgens LTO onontkoombaar dat de dieren op besmette bedrijven worden geruimd (eveneens binnen 24 uur).
Bij aansluitend onderzoek van geënte dieren kan later aan de hand van een test worden geconstateerd of gevaccineerde dieren zelf anti-stoffen hebben aangemaakt of toegediend hebben gekregen. Heel belangrijk is of deze testen en het gebruik van zogenoemde markervaccins door Brussel en internationale organisaties wordt geaccepteerd.

Nederland is sinds 1952 dankzij een jaarlijkse enting van runderen vrij geworden van MKZ. De paar uitbraken die later volgden, hadden slechts een beperkte impact, hoewel runderen tot zes maanden, varkens, schapen en geiten dus niet werden geënt (zie bijgaand overzicht). Er zijn nu goede testen en technieken beschikbaar, waardoor onderscheid kan gemaakt tussen geënte en (latent) zieke dieren. Osinga: ''Die techniek ís er en kan zonder enig probleem worden toegepast, Maar zijn door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) nog niet geaccepteerd voor gebruik bij individuele dieren.

Een potentiële besmetting is in de visie van LTO pas echt een risico, als vaccinatie niet mag en alleen wordt vertrouwd op ruimen. Dat bleek begin vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk, waar MKZ wekenlang onopgemerkt bleef en zo volop de ruimte kreeg om zich te verspreiden. In het VK liep het aantal vastgestelde besmettingen op tot ruim tweeduizend bedrijven. In Nederland bleef het steken op 26. Het feit dat de Europese Commissie beschermend enten (dus enten en laten leven van de dieren) in een voorlopig voorstel nog steeds wil straffen met een wachttijd, die drie maanden langer is dan wanneer de geënte dieren worden gedood, toont volgens LTO aan dat nog veel werk is te doen. Er zal door meerdere landen veel druk uitgeoefend moeten worden op de Europese Commissie en EU-lidstaten als bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Ierland zo ver te krijgen, dat ze tot een wezenlijke andere MKZ-bestrijding zullen besluiten.

Tabel: aantal MKZ-gevallen per jaar in Nederland van 1937-2001. Bron: ID-Lelystad

Jaar Aantal Jaar Aantal
mkz-gevallen mkz-gevallen
1937 82,398 1970 -
1938 106,268 1971 21
1939 56,055 1972 7
1940 2,850 1973 -
1941 7,600 1974 3
1942 10,360 1975 2
1943 37,020 1976 -
1944 20,657 1977 1
1945 1,800 1978 -
1946 22,125 1979 -
1947 600 1980 -
1948 1,500 1981 -
1949 5,200 1982 -
1950 2,485 1983 4
1951 20,750 1984 2
1952 7,654 1985 -
1953 308 1986 -
1954 54 1987 -
1955 48 1988 -
1956 47 1989 -
1957 40 1990 -
1958 11 1991 -
1959 6 1992 -
1960 3 1993 -
1961 282 1994 -
1962 5470 1995 -
1963 2122 1996 -
1964 184 1997 -
1965 1426 1998 -
1966 2194 1999 -
1967 196 2000 -
1968 - 2001 26
1969 -

Nadere informatie: afdeling Communicatie LTO-Nederland (tel. 070 338 2721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' LTO blijft aandringen op andere MKZ-bestrijding in Europa '
Lees ook