LTO Nederland

Jan Wolleswinkel overhandigt petitie aan Tweede Kamer

LTO/NOP: 'alleen ruimhartig beleid redt pluimveesector'

Maandag 31 maart 2003 - Steun ons met een ruimhartig beleid. Die oproep doet LTO/NOP aan de Tweede Kamer. Alleen daarmee overleeft de pluimveesector de vogelpestcrisis, die zijn weerga niet kent, zei Jan Wolleswinkel, voorzitter van de vakgroep LTO/NOP Pluimveehouderij vanmiddag in Den Haag. Daar overhandigde hij een petitie aan Theo Meijer, voorzitter van de Vaste Kamercommissie van LNV.

De petitie omvat drie speerpunten. De huidige uitbraak van klassieke vogelpest vereist doortastend optreden. Ruimen van buiten naar binnen in een zone van drie kilometer om verdachte en besmette bedrijven, aldus Wolleswinkel. Tegelijkertijd is een opkoopregeling nodig voor broedeieren, voor consumptie-eieren binnen de ingesloten gebieden en voor oude en jonge leghennen in heel Nederland. Als derde speerpunt wenst LTO/NOP ruime faciliteiten voor een snelle herstart van de sector ná de vogelpestcrisis.

Wolleswinkel gaf Meijer te kennen dat de vogelpestcrisis de pluimveesector treft in het hart. De bedrijfstak ontwikkelde een hechte structuur met schakels die nauw op elkaar aansluiten. Die geïntegreerde structuur geeft hoge garanties voor voedselveiligheid en traceerbaarheid. Dit sluit aan bij eisen van een moderne voedselproductie. Wolleswinkel: Broederijen en vermeerderingsbedrijven vallen stil. Dit heeft gevolgen voor vleeskuiken- en leg(opfok)bedrijven. De ketenstructuur heeft zich bewezen, maar wreekt zich nu. De sector herstelt zich alleen met een constructieve bijdrage van de politiek én de overheid.

Door het vervoersverbod ontstaan grote voorraden broedeieren, wekelijks komen er in Nederland circa 20 miljoen bij. Qua opslagcapaciteit zitten de pluimveebedrijven aan hun limiet. Risicos van bederf en ontwikkeling van salmonellas nemen toe. De financiële gevolgen zijn erg groot. Een gemiddeld bedrijf met 20.000 vermeerderingsdieren leidt een opbrengstderving van 12.000 euro per week, terwijl vaste lasten als voerkosten doorgaan. Voor de totale vermeerderingssector is de wekelijkse schade drie miljoen euro.

De voorraad consumptie-eieren stapelt in de ingesloten gebieden hoog op en bedraagt eind deze week circa 80 miljoen eieren. Door het afvoerverbod raken pluimveehouders in liquiditeitsproblemen. Risicos van bederf en ontwikkeling van salmonellas nemen toe. In een dichtbevolkt gebied als de Gelderse Vallei kan dit ernstige hygiëneproblemen geven.

Om welzijnsproblemen van jonge leghennen op te lossen, moeten (uitgelegde) kippen zo snel mogelijk kunnen worden afgevoerd. Omdat jonge leghennen nu niet verplaatst kunnen worden, gaan ze eieren leggen in opfokstallen. Voorzieningen hiervoor ontbreken, terwijl de kans op infecties en dierziekten toeneemt, aldus LTO/NOP in de petitie.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO Nederland)

Deel: ' LTO/NOP 'alleen ruimhartig beleid redt pluimveesector' '
Lees ook