LTO Nederland

LTO presenteert rapport 'De boer natuurlijk'

Boer heeft beste papieren voor beheer landelijk gebied

Dinsdag 9 oktober 2001 - Boeren en tuinders kunnen een veel belangrijkere rol spelen bij de productie en het beheer van natuur en landschap, dan tot nu toe het geval is. Als geldstromen worden gericht op de marktpartij met de beste prijs - kwaliteit verhouding, dan moet dit wel leiden tot ingrijpende beleidswijzigingen bij de overheid. Dit zei voorzitter Gerard Doornbos van LTO-Nederland vanmiddag in Den Haag bij de presentatie van het rapport 'De boer natuurlijk'. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan enkele fractievoorzitters en leden van de Tweede Kamer.
In het rapport zet de LTO-organisatie haar ideeën uiteen over een duurzame ontwikkeling van het platteland. Uitgangspunt is dat een economisch sterke land- en tuinbouw voorwaarde is voor een aantrekkelijk en vitaal platteland. LTO gaat er vanuit, dat 'De boer natuurlijk' komend jaar een rol zal spelen bij het nieuw op te stellen Regeerakkoord. Het landelijke gebied is volgens de landbouworganisatie toe aan een sterke impuls om de kwaliteit in de breedte te verbeteren. Het rapport vormt een beleidsprogramma, waarin LTO voor de periode 2002-2004 de agenda uitstippelt. Ondernemers richten zich op de markt en staan voor hoogwaardige en gevarieerde land- en tuinbouwproducten én voor groene producten en diensten. Zij zijn tevens dragers van een goed onderhouden en aantrekkelijk (cultuur)landschap. De LTO-organisatie wil tegen die achtergrond de komende jaren accenten leggen op versterking van ondernemerschap en marktpositie en tevens op een kwaliteitsverbetering van de groene ruimte. Uit de visie en missie van LTO volgen tal van stappen en plannen, die in de context van duurzaam ondernemen in het rapport zijn opgenomen. Doornbos zei dat zijn organisatie de dialoog met de samenleving wil aangaan; agrarische ondernemers hebben de burgers, maatschappelijke organisaties, consumenten en ook de politiek landelijk alsook provinciaal - hard nodig om de toekomst van het landelijk gebied veilig te stellen. Volgens LTO neemt de aandacht voor de omgevingskwaliteit toe en zal de vernieuwing en aanpassing van agrarische bedrijven meer gestimuleerd moeten worden.

Omdat de agrarische sector zelf nieuwe economische activiteiten ontwikkelt (recreatie, zorg, educatie) en zich meer richt op de streekeigen plaats en functie, is in het rapport een reeks speerpunten uitgewerkt, waarbij de sociaal-economische positie van ondernemer op zn bedrijf de spil vormt waar alles rond draait. Van de overheid en de consument mag worden verwacht, dat zij de goede stimulansen geven en prikkels laten uitgaan om de agrarische bedrijfsvoering ook daadwerkelijk duurzaam te maken. Bij aantoonbare inspanningen in de sfeer van natuur en landschap hoort een zakelijke tegenprestatie, stelde Doornbos: "Op een economisch kerkhof kun je geen ecologisch paradijs bouwen."

Om als LTO ook zelf op de ontwikkelingen in te spelen, heeft LTO ook twee organisatorische speerpunten geformuleerd. Enerzijds moet een nieuw op te richten BV Platteland bij LTO zorgen voor een optimale interne structurering en samenwerking. Anderzijds richt LTO de stichting Vrienden van het platteland op. Bij deze plattelandsorganisaties kan een ieder die het landelijk gebied een warm toedraagt zich aansluiten.

Nadere informatie: Jack Luiten (tel. 070-3382721) en Gerard Titulaer (tel. 023-5162210 of 06-53231598)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' LTO presenteert rapport 'De boer natuurlijk' '
Lees ook