LTO Nederland

LTO roept fabrikanten op dossiers snel compleet te maken

Verbod onmisbare middelen dupeert telers én milieu

Donderdag 9 augustus 2001 - Het nieuwe verbod op het gebruik van onmisbare middelen dupeert telers én milieu. Bovendien druist het in tegen de wens van de politiek dat voor de teelt van tientallen gewassen deze middelen beschikbaar moeten zijn. LTO-Nederland roept daarom de fabrikanten, het CTB en de politiek op snel een oplossing te vinden voor het ambtelijk gesteggel.

Net als vorig jaar treft het verbod op het gebruik van onmisbare middelen de telers midden in het groeiseizoen. LTO-Nederland heeft er dan ook alle begrip voor dat telers gewassen tot een goede oogst van kwaliteitsproducten zullen leiden, ook als daarvoor incidenteel de nu opeens verboden middelen nodig zijn. Het gaat om zon 16 middelen, die in enkele tientallen gewassen noodzakelijk zijn. Deze middelen zijn gemaakt op basis van zes actieve stoffen: carbaryl, chloridazon, dichloorvos, penconazool, propachloor en simazin.

LTO-Nederland vraagt de fabrikanten snel te reageren op de brief van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen. In die brief geeft het CTB aan dat de dossiers voor de aanvraag op basis van landbouwkundige onmisbaarheid niet volledig zijn, en dat daarom de behandeling van de aanvraag is gestopt. LTO is bijzonder verrast dat dit alle zes stoffen treft, en verwacht daarom dat in eerste instantie de oorzaak van de problematiek bij het CTB en LNV gezocht moet worden. De fabrikanten hebben immers niet voor niets de aanvraag ingediend en de daarmee gepaard gaande kosten gemaakt. Uit de reactie van fabrikanten valt op te maken in hoeverre het CTB te streng oordeelt of de juristen van LNV niet in staat zijn geweest de wens van de politiek in deugdelijke wetgeving om te zetten.

Telers zijn de komende jaren gedwongen andere gewassen te telen, of de betreffende teelten met andere nog wel beschikbare middelen tot een redelijke oogst te brengen. Vaak zijn meer middelen nodig die niet of minder effectief zijn. Ook staat in een aantal teelten de biologische bestrijding met natuurlijke vijanden op het spel. Het verbod zet zo een streep door zogeheten geïntegreerde teelten. Daarbij wordt in de gewasbeschermingstrategie in het uiterste geval chemie als correctiemiddel ingezet. Die milieuvriendelijke strategie is nodig om de komende jaren het gebruik van chemische middelen verder terug te dringen. Ook het milieu is dus niet gebaat bij het verbod op de onmisbare middelen, stelt LTO-Nederland. Verder is het bijzonder frustrerend dat iedere keer tijdens het teeltseizoen middelen verboden worden. Telers kunnen zo onmogelijk voorafgaand aan het seizoen een planning maken, waarmee de inzet van zeer kostbare chemische middelen tot een minimum is te beperken.

In juni riep LTO-Nederland de Tweede Kamer al op het ministerie van LNV te dwingen de problematiek van onvolledige dossiers op te lossen. Tot dusver blijkt staatssecretaris Faber niet bereid de procedure voor Nederlandse toelatingsaanvragen af te stemmen op de Europese. Dit leidt ertoe dat voor veel middelen een tijdelijk verbod dreigt in Nederland, terwijl naar verwachting binnen enkele jaren dezelfde middelen weer via een EU-toelating gebruikt mogen worden. Fabrikanten stemmen de planning van benodigd onderzoek voor de aanvraag van toelatingen namelijk af op de Europese procedure. Onderzoeken naar onder meer de risicos van middelen voor het milieu zijn te kostbaar voor alleen de Nederlandse aanvraag. Het gevolg is dat teelten in ons land tijdelijk niet mogelijk zijn, maar dat producten uit andere EU-landen geïmporteerd kunnen worden, die met hier verboden middelen zijn geteeld. Afgelopen week toonde een EU-rapport juist aan dat de Nederlandse consument met Nederlands product het beste af is. Dit bevat namelijk aanzienlijk minder residu van chemische middelen dan geïmporteerde producten.

Eind juli maakte het CBS bekend dat telers in 2000 ruim twaalf procent minder chemische middelen tegen insecten, onkruid en schimmels inzetten dan in 1998. LTO verwacht dat deze dalende lijn doorzet. Daarvoor is het wel nodig dat nieuwe, minder milieubelastende middelen snel een toelating krijgen.

Nadere informatie: Aike Maarsingh (tel. 06 53902860) en Geert Pinxterhuis (tel. 070 3382779)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' LTO roept fabrikanten op dossiers snel compleet te maken '
Lees ook