LTO Nederland

LTO vraagt Kok om gesprek over oplopende spanning in land- en tuinbouw

Dinsdag 25 september 2001 - LTO-Nederland heeft minister-president Kok dringend gevraagd om een gesprek over de oplopende spanning in de land- en tuinbouw. De dynamiek en de vernieuwing in de sector komen als gevolg van overheidsbeleid in het gedrang, zo blijkt uit een brief van LTO aan de premier. Boeren en tuinders lopen in het noordwestelijk deel van Europa nog wel voorop, maar er is volgens de land- en tuinbouworganisatie volop aanleiding om het agrarisch bedrijfsleven in het proces van aanpassing en modernisering te stimuleren. In de brief aan Kok gaat LTO in op het algemene regeringsbeleid en dat specifiek voor de land- en tuinbouw. Agrarische ondernemers hebben met name op milieugebied de afgelopen jaren gepresteerd, stelt LTO. Zo zijn emissies van stikstof (-20%), fosfaat (-26%) en ammoniak (-30%) verminderd en is de milieubelasting door gewasbescherming met 40% gedaald. Het kabinet heeft daar oog voor, zo bleek op Prinsjesdag: er zijn 'belangrijke vorderingen in de aanpassing van de sector over de volle breedte' gemaakt.
Door het vizier meer te richten op de markt, vernieuwing, en duurzame en transparante productiesystemen wil LTO verder bouwen aan bedrijven, die op de internationale markt kunnen concurreren. Het ministerie van LNV vaart volgens de organisatie echter een koers, die de dynamiek in de sector eerder afremt dan bevordert. Door nog verder uit de pas te lopen met het Europese beleid nemen de lasten van agrarische ondernemers toe en neemt de concurrentiekracht verder af. De internationaal georiënteerde land- en tuinbouw moet het hebben van een zo laag mogelijk prijs, terwijl aan de andere kant steeds hogere eisen worden gesteld (milieu, natuur, dierenwelzijn) aan ondernemers. LTO wijst premier Kok op de al jaren toegepaste strategie van meer toegevoegde waarde, die door middel van integrale ketenbenadering en certificering van producten en productieprocessen een nieuwe impuls heeft gekregen. Dit proces zou de overheid juist moeten stimuleren en ondersteunen, schrijft LTO-Nederland.
Op meerdere terreinen stelt de overheid nu randvoorwaarden, die de grenzen van het aanpassingsvermogen van ondernemers overschrijden. Als voorbeelden noemt LTO het beleid voor gewasbescherming, ruimtelijke ordening, het mestbeleid en de aanpassing van het EU-beleid. 'Dat juist de voorlopers in de sector door het regeringsbeleid belemmerd worden in het vernieuwen van hun bedrijfsvoering en het versterken van hun marktpositie, baart ons grote zorgen', zo besluit LTO-Nederland.

Nadere informatie: Jack Luiten (tel. 070-3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' LTO vraagt Kok om gesprek over spanning in land- en tuinbouw '
Lees ook