Euronext Brussels

Persberichten - 19/12/2001

Real Software - Luc Luyten, Managing Director Human Invest, vervoegt Raad van Bestuur Real Software als onafhankelijk bestuurder

Luc Luyten, Managing Director Human Invest, vervoegt Raad van Bestuur Real Software als onafhankelijk bestuurder

Kontich, 19 december 2001. Real Software maakt vandaag bekend dat Luc Luyten, gekend HR specialist, een bestuursmandaat in haar Raad van Bestuur heeft aanvaard met ingang van 1 januari 2002.

Luc Luyten, Consulent in Strategisch HR Management en Change Management, heeft een bewezen track record: tijdens zijn dertigjarige loopbaan was hij gedurende zeventien jaar actief bij telecommunicatie specialist GTE-ATEA, onder meer als Director HR and Social Affairs. Vanaf 1987 tot 1997 was hij Director Human Resources op wereldwijd niveau voor de UCB Group - actief in de farma- en chemische sector. Daaropvolgend werd hij aangesteld bij de Interbrew Group als Executive Vice President Global Human Resources, lid van het Directiecomité en bestuurslid Interbrew België en Nederland.

Tot 31 december 2001 is Luc Luyten expert-raadgever van de Eerste Minister voor de modernisering van de federale administratie en voor een aantal andere opdrachten / projecten zoals o.m. Corporate Governance en de relaties met de ambtenarenvakbonden. Luc Luyten bekleedt daarnaast nog bestuursmandaten bij S.D. Worx en de Beethoven Academie en treedt op als adviseur voor enkele grote bedrijven. Hij is tevens gastprofessor aan de Vlerick Management School in strategisch human resources management.

Luc Luyten is geen onbekende voor Real Software. In het kader van de herstructurering werd er op vraag van het nieuwe management in april een Human Resources werkgroep opgericht, onder leiding van deze HR-specialist. De werkgroep heeft een human resources beleidsplan op groepsniveau uitgewerkt en heeft de waarden gedefinieerd waarvoor Real Software wil staan in haar nieuwe hoofdstuk.

Real Software bevestigt vandaag nogmaals haar doorgedreven wil tot concrete toepassing van Corporate Governance. In september j.l. werd beslist om toe te zien op een strikte scheiding tussen de verschillende taken van dagelijks bestuur en controle en om de Raad samen te stellen uit een meerderheid van professionele, onafhankelijke bestuurders.

Intussen zijn de referentie-aandeelhouders die in de Raad zetelden, teruggetreden en zijn er zes nieuwe onafhankelijke bestuurders toegetreden. Vanaf 1 januari 2002 is de Raad van Bestuur Real Software
- onder het voorzitterschap van Frank Swaelen - samengesteld uit negen leden, met name : Frank Swaelen, Lucien De Rooster, Chris Dewulf, Theo Dilissen, Luc Luwel, Luc Luyten, Rudi Thomaes, Gerard Van Acker en Germain Vantieghem.

Bron: Real Software
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Luc Luyten toegetreden tot bestuur Real Software '
Lees ook