Amsterdam Airport Schiphol

Luchthaven Frankfurt en Schiphol Group bezien samenwerking

Schiphol, 21 december 1999 Flughafen Frankfurt/Main AG (FAG), de eigenaar en beheerder van de luchthaven Frank-furt, en Schiphol Group willen door nauw met elkaar te gaan samenwerken via gezamen-lijke zakelijke activiteiten, hun kansen op de wereldmarkt van luchthavens vergroten. Dit zijn beide bedrijven overeengekomen in een gezamenlijk strategiedocument.

Luchthavens hebben wereldwijd te maken met een concentratieproces, waaruit - verge-lijkbaar met de allianties tussen luchtvaartmaatschappijen - luchthavenallianties zullen ontstaan. Schiphol Group en FAG willen gezamenlijk een leidende rol spelen in deze op-komende wereldwijde markt. "Door nauw met elkaar samen te werken, hebben we daarin veel be-tere kansen", aldus Gerlach Cerfontaine, President & Chief Executive Officer van Schiphol Group.

In de komende twee tot drie jaar zal een groot aantal luchthavens worden geprivatiseerd. Door de know how en de financiële mogelijkheden van Schiphol Group en FAG te benut-ten, denken beide bedrijven succesvol te kunnen participeren in deze projecten.

"Zelfs grote bedrijven als de onze zijn alleen niet in staat om te profiteren van alle kansen die zich op zakelijk gebied in de komende jaren zullen voordoen", legt Dr. Wilhelm Ben-der, voorzitter van de Raad van Bestuur van FAG, uit. Beide ondernemingen hebben zelf of via dochterbedrijven al belangen in een aantal luchthavens over de hele wereld.

De samenwerking zal stapsgewijs worden uitgebreid. In de komende weken zullen aller-eerst werkgroepen worden geformeerd op het gebied van grondafhandeling en vracht, winkel- en horecavoorzieningen, onroerend goed ontwikkeling, facility management, internationale activiteiten en informatietechnologie (IT). Deze moeten de synergie-effecten en gezamenlijke voordelen en kansen van de beoogde samenwerking in kaart brengen.

101-1999/RW

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Luchthaven Frankfurt en Schiphol Group bezien samenwerking '
Lees ook