Provincie Gelderland

Politiek / Beleid / Milieu en Water / Luchtkwaliteit in Gelderland

Luchtkwaliteit in Gelderland

De groei van het gemotoriseerd verkeer in en door Gelderland zorgt in toenemende mate voor vervuiling van de lucht. De vervuiling is met name te merken in de directe omgeving van wegen. Uit onderzoek blijkt dat langs de wegen de grenzen van luchtvervuiling worden overschreden. Dit zijn zowel gemeentelijke als provinciale en Rijkswegen. Het belangrijkste potentiële knelpunt voor de provincie vormt de Pleyroute in Arnhem. Klik en ga naar interactieve kaart

Langs deze weg worden circa 2000 mensen blootgesteld worden aan een te hoog gezondheidsrisicos door de uitlaatgassen van het voorbijkomend verkeer.

De Nederlandse overheden hebben van Brussel tot 2010 de tijd om bestaande knelpunten aangaande luchtkwaliteit op te lossen. Daarbij staat de provincie voor een relatief gemakkelijke opgave in vergelijking met het Rijk en de gemeenten.

Luchtkwaliteit en gezondheidsrisico's Beleidskaders Gezondheidseffecten

Deel: ' Luchtkwaliteit in Gelderland '
Lees ook