MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF:Luchtmacht richt reservisten-squadron op

DV/PB130/99 Den Haag, 23 november 1999

Op de vliegbasis Volkel wordt morgenmiddag (woensdag 24 november) het 601-Beveiligingssquadron geïnstalleerd. Het gaat daarbij om het eerste 'actieve reservisten'-squadron van de luchtmacht. De installatie van de eenheid is een voortvloeisel van de in 1996 vastgestelde Nota Reservistenbeleid. Het squadron wordt geïnstalleerd door de Commandant van de Tactische Luchtmacht, generaal-majoor D.L. Berlijn. De plechtigheid vindt plaats op de vliegbasis Volkel in aanwezigheid van onder meer werkgevers van de betrokken reserve militairen.

Met het opschorten van de opkomstplicht is de dienstplichtig militair uit de krijgsmacht verdwenen. Om in geval van crises toch over voldoende inzetbaar personeel te kunnen beschikken, kent de luchtmacht verschillende categorieën reserve personeel. Onder 'actieve reservisten' worden militairen verstaan die jaarlijks twee weken in werkelijke dienst komen voor training. In totaal kent de luchtmacht ongeveer 500 functies voor deze categorie reservisten. Het merendeel daarvan is vooral bestemd voor inzet tijdens een grootschalig conflict. Daarnaast zijn er twintig specifieke functies waarbij men als reservist op afroep beschikbaar moet zijn voor uitzending naar crisisgebieden. Tot deze zogenoemde 'reservisten op afroep' behoren medisch specialisten, tolken en mensen met specialistische kennis op luchtvaartgebied.

Zoekwoorden:

Deel: ' Luchtmacht richt reservisten-squadron op '
Lees ook