---

Ministerie van Defensie---

Luchtmacht schaft nieuwe F-16 wapens aan

27-02-2003

De Koninklijke Luchtmacht schaft de komende jaren 384 laser-geleidingssystemen, 708 GPS-geleidingssystemen, 718 bomlichamen en bijna 130000 patronen aan ten behoeve van de F-16 vloot. Deze nieuwe precisiewapens maken het mogelijk om doelen op de grond zowel overdag als 's nachts onder alle weeromstandigheden aan te kunnen vallen. Daarmee wordt het mogelijk de eigen grondtroepen 's nachts te ondersteunen en ook te beschermen. Ook wordt door de inzet van precisiewapens onbedoelde nevenschade voorkomen. Dit heeft staatssecretaris Van der Knaap van Defensie dinsdag (25 februari) aan de Tweede Kamer laten weten.

De voorgenomen aanschaft betekent een verbetering op kwalitatief en kwantitatief gebied van het huidige voor de F-16 beschikbare pakket bewapening. Bij de inzet van de F-16's, ondermeer tijdens NAVO-operatie "Allied Force" rond Kosovo in 1999, bleek dat naast het belang van precisie, de bewapening ook zowel dag en nacht als onder alle weersomstandigheden noodzakelijk is. De huidige precisiebewapening, bestaande uit ondermeer lasergeleide bommen is niet inzetbaar bij slechte weersomstandigheden waarbij bijvoorbeeld wolken het met laser aanstralen van een doel in de weg staan.

De voorstellen van staatssecretaris Van der Knaap behelzen tot en met 2006 de aanschaf van laser- en GPS-geleide wapens en verbeterde munitie met een groter bereik voor het boordkanon van de F-16. Bij lasergeleide wapens wordt het doel vanuit de lucht of vanaf de grond aangestraald met een laserstraal. Bij GPS-geleide wapens, worden de bommen naar de geografische coördinaten van het doel geleid via het bekend Global Positioning System (GPS). Na 2006 volgt de introductie van verbeterde clusterwapens en wapens met een vergroot bereik, de zogenoemde "stand-off" wapens. Tenslotte voorzien de plannen voor 2010 en verder in de aanschaf van een nieuwe categorie wapens die nu nog in ontwikkeling is, de zogenoemde niet-lethale wapens.

De toenemende behoefte aan precisiewapens wordt zichtbaar door de inzet van deze soort wapens tijdens enkele recente conflicten te vergelijken. Tijdens operatie Desert Storm in 1991 bestond ongeveer 7 tot 8 procent uit precisiewapens. Dit percentage steeg tijdens operatie Allied Force in 1999 tot 40%. Tijdens operatie Enduring Freedom in Afghanistan ligt dit percentage op ongeveer 60%. Door het gebruik van deze categorie wapens is het mogelijk doelen met grote precisie en effectiviteit aan te vallen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er bijvoorbeeld 9070 bommen nodig om een brug uit te schakelen. Tijdens de Koreaanse oorlog was dit aantal verminderd tot 1100. De introductie van de eerste generatie precisiewapens tijdens het Vietnam-conflict zorgde voor een verdere vermindering tot omstreeks 175 bommen. Tijdens operatie Desert Storm in 1991 bleken F-117 jachtbommenwerpers in staat om tijdens één missie twee bruggen uit te schakelen met één bom ieder. Afhankelijk van de wapenlast en de juiste omstandigheden bleken Amerikaanse toestellen als de B-2 in staat om tijdens één missie tot vijftien doelen uit te schakelen.

Met de thans voorgestelde aanschaft van laser-geleidingssystemen (384 stuks), GPS- geleidingssystemen (708 stuks), bomlichamen (718 stuks) en 129080 20mm munitie voor het boordkanon is een bedrag gemoeid van 78,5 miljoen euro.

Gerelateerde pagina's

* Behoeftestelling Precisie Geleide Wapens jachtvliegtuigen

Deel: ' Luchtmacht schaft nieuwe F-16 wapens aan '
Lees ook