Gemeente Alphen aan den Rijn


Tijdelijke oplossing voor tekort aan binnensportfaciliteiten:

Luchtsporthal op kunstgrasveld van korfbalvereniging "Tempo"

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het tekort aan binnensportfaciliteiten op korte termijn op te lossen door de bouw van een tijdelijke luchtsporthal op het kunstgrasveld van Korfbalvereniging "Tempo" (gebruikstermijn van 5 jaar) aan de Olympiaweg. Het gaat om een luchtsporthal met een oppervlakte van ruim 1000 m2 en een nieuwe sportvloer. Als de gemeenteraad op 20 juni a.s. hiermee instemt, krijgt de Stichting Sportspectrum opdracht voor de verdere uitvoering. Gemeente en Stichting Sportspectrum streven er naar dat de luchtsporthal in het najaar 2002 in gebruik kan worden genomen.

Zowel uit onderzoek als uit de praktijksituatie blijkt dat er een tekort is aan sportfaciliteiten voor de binnensportverenigingen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit tekort aan binnensportfaciliteiten doet zich jaarlijks vooral voor in de periode oktober tot april en speelt al enige jaren. Het gaat met name om een tekort aan wedstrijd- en trainingsruimten, waardoor verenigingen gedwongen worden gebruik te maken van faciliteiten elders. Daarnaast vormt de komst van de CIOS-opleiding Sport en Bewegen (waarvan de eerste opleiding in september start) een extra knelpunt.

Het tekort aan sporthallen kan worden opgelost door de bouw van een derde sporthal. Voor een gunstige exploitatie is het noodzakelijk dat de nieuwe sporthal wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting van het Scala College in het gebied Nieuwe Sloot en ook gebruikt kan worden als gymzaal. Een werkgroep doet onderzoek naar de mogelijkheid van integratie van deze twee projecten. De verwachting is dat de nieuwe voorzieningen niet voor 2006 gerealiseerd zullen zijn. Tot die tijd is er een tekort aan sportfaciliteiten voor binnensportverenigingen. Dit tekort kan worden opgelost door de bouw van een tijdelijke luchtsporthal met een maximale oppervlakte van 1000 m2 (vergelijkbaar met de Rijnstreekhal), met een nieuwe sportvloer en een gebruikstermijn van 5 jaar. De kosten van deze tijdelijke luchtsporthal bestaan uit: éénmalige investeringskosten van 304.500,-- en naar schatting een jaarlijks exploitatietekort van 15.100,--.

Over de plaatsing van deze hal heeft overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van Korfbalvereniging "Tempo" en de gemeente. Het korfbalcomplex biedt de mogelijkheid om over het kunstgrasveld een luchtsporthal met eerdergenoemde afmetingen te plaatsen.

De bouw van was- en kleedruimten is niet nodig, omdat van de bestaande voorzieningen van Korfbalvereniging "Tempo" gebruik kan worden gemaakt. Ook nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Korfbalvereniging "Tempo" is graag bereid haar medewerking te verlenen. Er zal nu verder overleg plaatsvinden met Korfbalvereniging "Tempo" over de realisatie van de luchtsporthal.

Persbericht 32, 24 mei 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 24 mei 2002 laatste wijziging

Deel: ' Luchtsporthal op kunstgrasveld korfbalvereniging Alphen a/d Rijn '
Lees ook