Ingezonden persbericht

Amsterdam, 19 juni 2002

Lufthansa: bedrijfswinst 2002 rond 400 miljoen euro

CEO Jürgen Weber rekent op winstgevende groei

Lufthansa's CEO Jürgen Weber heeft vandaag, tijdens de 49e jaarlijkse vergadering in Keulen, de verwachting uitgesproken dat Lufthansa in het lopende fiscale jaar een bedrijfswinst van rond de 400 miljoen euro zal realiseren tegen 28 miljoen euro in 2001. "Deze verwachting houdt rekening met voorspelbare risico's en is daarom elastisch. Het resultaat hangt vanzelfsprekend af van een voortgaand herstel in de vraag naar luchtvervoer en het uitblijven van nieuwe geopolitieke gebeurtenissen die de huidige opgaande lijn verstoren". Weber pleitte voor voorzichtigheid. Lufthansa verwacht in 2002 weer dividend uit te kunnen keren.

In het moeilijkste jaar tot nu toe is Lufthansa erin geslaagd de duale crisis van de economische teruggang en de gevolgen van de terroristische aanslagen flexibel, professioneel en met een gezond beoordelingsvermogen het hoofd te bieden. Als gevolg van het snel terugbrengen van de capaciteit, omvangrijke kostenbesparingen en het programma 'D-check', gericht op het verbeteren van de efficiency, is het mogelijk geweest om een negatief bedrijfsresultaat over 2001 te voorkomen en het resultaat over het eerste kwartaal van 2002 meer dan te verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat steeg toen met 7 miljoen tot 12 miljoen euro.

Deze trend heeft zich voortgezet. "Aangemoedigd door de hoge beladingsgraad beginnen we onze capaciteit voorzichtig weer uit te breiden. De boekingscijfers suggereren ook een herstel", zei Weber. In de loop van de zomerdienstregeling zal Lufthansa 18 van de 43 toestellen die buiten gebruik zijn weer in de lucht brengen, waarvan 5 op intercontinentale routes. De capaciteitsuitbreiding met name op de Noord-Atlantische routes en routes in Azië en de Pacific reflecteert het optimistische geloof in een verder herstel, hoewel het totale aanbod nog steeds

aanzienlijk achterblijft bij dat van voor 11 september, benadrukte Weber. Het succes van de Lufthansa Groep is het resultaat van een flexibel antwoord op de luchtvervoersmarkt. Het doel is niet het verwerven van marktaandeel alleen om het verwerven van marktaandeel. "We willen een winstgevende groei realiseren en de gemiddelde opbrengst moet stabiel blijven," bevestigde Weber nogmaals. Het bedrijf is uiteindelijk niet bezweken voor de verleiding om volume te genereren door het verlagen van de prijzen. Die strategie heeft zijn vruchten afgeworpen en moet worden voortgezet.

Met het oog op de extreme last en de negatieve geconsolideerde resultaten over 2001 besloot Lufthansa geen dividend uit te keren. "Zelfs het meest bescheiden dividend had betaald moeten worden uit onze reserves en had het vermogen van de onderneming reeds aangetast," zei Weber in zijn uitleg aan de aandeelhouders. De leden van de Raad van Bestuur, management en werknemers hebben ook een offer gebracht uit solidariteit met het bedrijf. Hij dankte de werknemers, de klanten en de aandeelhouders dat zij hun vertrouwen in Lufthansa niet zijn verloren in de moeilijke tijd.

De CEO van de Lufthansa Groep handelde kritisch af met een aantal achtergrondfactoren die belangrijk zijn voor het luchtvervoer. Het jaar 2001 toonde aan dat een verdere consolidatie van de branche noodzakelijk was. Desondanks verstoort staatsbescherming nog steeds keer op keer de concurrentieverhoudingen, terwijl met maatschappijen die hun overlevingskansen op eigen kracht hadden veilig gesteld korte metten werd gemaakt. "We hebben behoefte aan een compleet nieuwe luchtvaartpolitiek", stelde Weber. Terwijl de luchtvaartindustrie in de Verenigde Staten werd gesteund met miljarden dollars, belastingmaatregelen en goedkope leningen moest Lufthansa een bedrag van 32 miljoen euro voor nieuwe veiligheidssystemen aan boord uit eigen zak betalen. Daarbovenop, vervolgde de CEO, wachten de Duitse luchtvaartmaatschappijen nog steeds op uitbetaling van de beloofde 71 miljoen euro die is beloofd ter compensatie van de schade die is ontstaan na de aanslagen van 11 september en de daaropvolgende sluiting van het luchtruim boven Noord-Amerika. In andere Europese landen hebben de maatschappijen deze betalingen al ontvangen. Een grotere liberalisering, stabiele verzekeringsvoorwaarden, uniforme wereldwijde veiligheidsstandaards, verminderen van de verstoringen van de concurrentie en structurele tekortkomingen - dat is waar Lufthansa zich sterk voor maakt, voornamelijk in Berlijn en Brussel.

Lufthansa zal zich ook in de toekomst richten op kwaliteit en innovatie, de ontwikkeling van een wereldwijd netwerk en nieuwe producten die de passagier nog meer comfort, gerief en aanvullende voordelen bieden. De low-cost carriers hadden ook hun plaats en toekomst in de luchtvaartindustrie. Zij waren echter verantwoordelijk voor niet meer dan 3% van het totale luchtvervoer in Duitsland. "Omdat we onze sterke punten en mogelijkheden kennen worden we niet nerveus en kunnen erg ontspannen blijven", zei Weber. Lufthansa heeft altijd de competentie gehad om een passend antwoord te geven op welke verandering in de markt dan ook.

Lufthansa heeft een immens voordeel door haar alliantiestrategie. De Star Alliance is er in de vijf jaar van haar bestaan in geslaagd tot de top van alle allianties door te dringen. Dat succes zal verder groeien met de toevoeging van LOT, Spanair en Asiana. Lufthansa is één van de belangrijkste wereldwijde luchtvaartmaatschappijen die een thuis heeft op alle internationale hubs. Lufthansa zal van deze koers niet afwijken. "We willen de kwaliteit garanderen, onze allianties consolideren, onze partnerships uitbreiden en voorzichtig ons programma opnieuw uitbreiden", vatte de CEO van Lufthansa samen.

Zie ook: media.lufthansa.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Van Luyken Communicatie Adviseurs, Wouter Rutten
Telefoon (023) 540 04 24, Fax (023) 535 48 06
e-mail: rutten@vanluyken.nl

Deel: ' Lufthansa bedrijfswinst 2002 rond 400 miljoen euro '
Lees ook