PERSBERICHT - 20 NOVEMBER 1999

Lufthansa overtreft concurrentie in resultaat

Inkomsten met 4,6 % gestegen tijdens de eerste drie kwartalen

Bedrijfsresultaat van DEM 1,03 miljard na negen maanden

Voor 1999 wordt DEM 1,3 miljard operationele winst verwacht

De Lufthansa Groep heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een bedrijfsresultaat van DEM 1,03 miljard behaald. "In vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen is dit een schitterend cijfer. Deze resultaten bevestigen het marktleiderschap van Lufthansa", aldus Lufthansa president Jürgen Weber.

Na een moeilijke start zijn de resultaten in de daaropvolgende maanden steeds verbeterd. Over het hele jaar 1999 verwacht Jürgen Weber een operationele winst van DEM 1,3 miljard.

Zoals bij alle andere luchtvaartmaatschappijen werd de groei van Lufthansa begin dit jaar vertraagd door een aantal externe factoren. Verzadiging van de luchtcorridors, de oorlog in Kosovo en de overcapaciteit in de luchtvaart hadden negatieve invloed op het resultaat. Door reeds vroegtijdig en anticiperend te handelen, kon Lufthansa de beoogde positieve resultaten behalen.

Opbrengsten en inkomsten gestegen

In vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen, die deel uitmaken van de AEA (Association of European Airlines) verhoogde Lufthansa zijn marktaandeel van


14,4 % naar 15,5 %. De verkoopcijfers voor de luchtvaartmaatschappijen die deel uitmaken van de Lufthansa Groep waren de eerste drie kwartalen van 1999 heel bemoedigend. Het aantal vervoerde passagiers steeg met 8,6 %. In het Business-segment was er zelfs een stijging met
13,6 %, als gevolg van een uitzonderlijke groei op de langeafstandsvluchten. Met een algemene bezettingsgraad van 73,4 % bleef Lufthansa op een zeer hoog niveau.

Lufthansa Cargo realiseerde in de eerste negen maanden een omzetstijging van 6,2 %, terwijl de beschikbare capaciteit met 4,5% steeg. De beladingsfactor steeg hierdoor met 1,1% tot 67,2 %. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de totale beladingsfactor nu 0,7 % hoger en bedraagt 71 %.

Hoewel de vervoersopbrengsten 3,7% lager zijn dan verwacht, is de huidige trend zonder meer bemoedigend. Dankzij een duidelijk waarneembare stabilisering van de gemiddelde eenheidsopbrengsten, werd de terugval in de loop van het derde kwartaal opmerkelijk vertraagd. Op basis van gecumuleerde cijfers daalde het passagiersvervoer gedurende de eerste negen maanden met 8,7%. In het eerste halfjaar was er nog een daling met 9,4%, maar het derde kwartaal bedroeg de achteruitgang 7,5%. In het vrachtvervoer was er een lichte daling met
2,2 % over de eerste drie kwartalen, terwijl dat cijfer in de eerste twee kwartalen nog 3,5% bedroeg.

Andere activiteiten groeiden met 10,1% veel sterker dan de inkomsten uit vervoer en zorgden ervoor dat de Lufthansa Groep over de eerste negen maanden van 1999 een algemene omzetstijging van 4,6 % kan rapporteren.

Bedrijfskosten onder controle

Dankzij een nauwgezette kostenbeheersing stegen de operationele kosten slechts met 7,7 % en bleven daardoor opvallend lager dan de algemene groei. Terwijl de personeelskosten (+6,3 %) en de afschrijvingen (+6,2%) minder dan gemiddeld stegen, stegen de materiële kosten met
13,2%. Oorzaak daarvan is de forse stijging (+15,7 %) van de diensten die door derden worden geleverd. Ook liggen de belastingsuitgaven 8,4% hoger dan vorig jaar. Door een uitgekiend brandstofbeheer kon de stijging van brandstofkosten worden beperkt tot 4,4%. Inmiddels is ervoor gezorgd dat 80% van de voorziene brandstofbehoefte voor 2000 gevrijwaard blijft van prijsstijgingen.

Bedrijfsresultaat van DEM 1,03 miljard

Tegen de achtergrond van een scherpe prijsconcurrentie en een moeilijke marktomgeving is de Lufthansa Groep er niettemin in geslaagd om over de eerste drie maanden van 1999 een operationele winst van DEM
1,03 miljard te realiseren. Dit is 36,8 % lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten uit gewone bedrijfsactiviteiten bleven met DEM 1,134 miljard 39,4% onder de cijfers van 1998; bij vergelijking van de halfjaarresultaten was er nog een verschil van
55,9%.

Verder investeren

De Lufthansa Groep heeft met DEM 2,3 miljard dit jaar reeds evenveel geïnvesteerd als in het recordjaar 1998. Omdat Lufthansa haar positie als strategisch belangrijke en toonaangevende luchtvaartmaatschappij verder wil verstevigen, werd met DEM 0,7 miljard opvallend meer geïnvesteerd in de financiële structuur. In vergelijking met vorig jaar is de cash flow gedaald van DEM 1,4 naar 1,2 miljard, maar dat is een gevolg van verminderde inkomsten voor belastingen en van het eenmalige effect van een verhoogde inkomensbelasting met DEM 1 miljard. Hierdoor verlaagde de interne financiële ratio tot 54 %.

Vooruitzichten

De recente cijfers tonen aan dat Lufthansa zijn verwachtingen ten aanzien van het derde kwartaal correct en accuraat heeft ingeschat. "Voor het volgende kwartaal gaan wij er vanuit dat de dalende trend zal afzwakken omdat ook de heersende overcapaciteit in de luchtvaart langzaam verdwijnt. De reeds genomen maatregelen inzake kostenbeheersing blijken efficiënt en zullen de jaarcijfers ongetwijfeld positief beïnvloeden", aldus Lufthansa president Jürgen Weber. Hoewel er in de totale markt nog een aantal onzekerheden blijft bestaan, is Lufthansa ervan overtuigd dat over het gehele jaar 1999 een operationele winst van DEM 1,3 miljard kan worden behaald.

Deel: ' Lufthansa overtreft concurrentie in resultaat '
Lees ook