Ingezonden persbericht


Internet Society Nederland

Uit: Nieuwsbrief INSIDE ISOC Nederland september 2001

De vereniging voor internetminded professionals, beleidsmakers en doordenkers in Nederland. Wordt lid!

LUNCHCOLLOQUIUM ICT IN DE ZORG

DGTP van het ministerie van Verkeer en Waterstaat organiseert een lunchcolloquium op dinsdagmiddag 2 oktober van 12.00 uur tot ca. 13.30 uur in zaal 051 van Willem Witzenplein 6, Den Haag. Arthur van Buitenen zal een overzicht geven van de stand van zaken, de trends en de ontwikkelingen op het gebied van ICT in de zorgsector. Er zullen enkele demonstraties worden gegeven, onder meer van telediagnose en van een call centre, en wordt ingaan op privacy, veiligheid, mobiele toepassingen, standaardisatie enz). Aanmelding voor dit colloquium wordt op prijs gesteld ivm bestellen van de lunch. Voor ISOC-leden is er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd.

Meer informatie: http://isoc.nl of Tjeerd Deinum.

(c) Deze nieuwsbrief is een uitgave van de vereniging Internet Society Nederland voor haar leden en geinteresseerden. Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is toegestaan. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze nieuwsbrief opgenomen verwijzingen naar kortingen en voordelen zijn alleen van toepassing voor geregistreerde leden van de Internet Society Nederland. Medewerkers van participanten van de Internet Society Nederland kunnen zich via http://isoc.nl gratis laten registeren als lid, mits het aantal slots van deze participant toereikend is. Voor personen die niet aan een participant zijn verbonden kost het lidmaatschap 100 EURO/jaar.

Deel: ' Lunchcolloquium 'ICT in de zorg' '
Lees ook