Lustrum poeziefestival Dichter aan huis op 25 en 26 sept

25 en 26 september 1999

LUSTRUM DICHTER AAN HUIS

Het tweejaarlijkse poëziefestival ‘Dichter aan huis’ beleeft op 25 en 26 september haar eerste lustrum. Het festival dat in 1991 werd opgezet als éénmalige manifestatie is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest prominente poëziefestivals van Nederland. Vijftig Nederlandse en Vlaamse dichters zullen zes keer per dag voordragen uit eigen werk in vijftig Haagse woonkamers.

Formule

Deelnemers afkomstig uit heel Nederland en België trekken aan de hand van een routekaart van huis naar huis en stellen zo hun eigen programma samen. Het uitgangspunt bij de programmering is de combinatie van ‘vermaarde’ dichters’ met ‘jongere’ collega’s. De contrasterende stijlen, van rap tot klassiek, stimuleren het publiek om kennis te maken met verschillende vormen van poëzie. Naast vertrouwde namen zoals Rutger Kopland, Remco Campert, Jean Pierre Rawie en Jan Eijkelboom zullen ook dichters zoals Ingmar Heytze, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh en Albertina Soepboer optreden op het festival. Ook Huub van der Lubbe (zanger van De Dijk) zal als dichter zijn opwachting maken in een van de huiskamers. Door de intimiteit van de locaties komen de bezoekers als het ware ‘op visite’ bij hun dichter. Na elk optreden is er gelegenheid om op informele wijze vragen te stellen aan de dichter. In tegenstelling tot grotere podium-manifestaties bevordert de opzet van ‘Dichter aan huis’ letterlijk het directe contact tussen dichters en publiek.

Zaterdagavond

Ook het feest op zaterdagavond is inmiddels een traditie geworden. De bijzondere ambiance van de ‘Nieuwe Kerk’ zal deze keer het decor vormen voor de feestelijke bijeenkomst waar dichters, publiek en gastvrouwen en -heren elkaar op een ongedwongen wijze kunnen ontmoeten. Poëzie-voordrachten staan niet op het programma: onder muzikaal vertier kunnen festivalervaringen worden uitgewisseld en nieuwe contacten worden gelegd. De avond is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers aan het festival.

Bundel

Evenals voorgaande jaren zal ter gelegenheid van ‘Dichter aan huis’ een bundel verschijnen met bijdragen van alle deelnemende dichters. Deze bundel is gratis voor bezoekers aan ‘Dichter aan huis’ maar zal daarnaast ook in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

Kinder-Dichter aan huis op zondag 26 sept.

Opnieuw is ‘Kinder-Dichter aan huis’ voor kinderen van 8 tot 12 jaar in de programmering opgenomen. De kinderen bezoeken, groepsgewijs en onder begeleiding, drie dichters in particuliere woonhuizen. Het verschil met het programma voor volwassenen is dat de route tevoren is vastgesteld. De dag wordt met een laatste optreden feestelijk afgesloten in het Kinderboekenmuseum. Zeven dichters hebben hun medewerking toegezegd. De kinderen ontvangen een bundel met bijdragen van de deelnemende dichters die verschijnt in het kader van de ‘Pissebed-reeks’; een uitgave van het Kinderboekenmuseum. Deelname aan ‘Kinder-Dichter aan huis’ is gratis maar gezien de beperkte plaatsen is tijdig reserveren strikt noodzakelijk. Telefoon: 070 3465786.

Internationaal festival

De uitzonderlijke formule van ‘Dichter aan huis’ was in 1998 aanleiding om als experiment een internationaal poëziefestival onder de naam ‘Literair Paspoort’ te organiseren. Achtenveertig dichters uit vierentwintig landen traden op in Ambassades en residenties van Ambassadeurs in Den Haag en Wassenaar. Deze opzet was uniek in de wereld en het festival bleek een groot succes. Er was grote belangstelling vanuit de Nederlandse samenleving en internationale gemeenschappen. Met regelmaat wordt de stichting ‘Dichter aan huis’ door de ambassades benaderd met het verzoek om een vervolg van ‘Literair Paspoort’. Daarom is besloten om, naast het Nederlandstalige ‘Dichter aan huis’, ook van ‘Literair Paspoort’ een tweejaarlijkse traditie te maken. Het volgende festival zal plaatsvinden in 2000.

Deelnemende dichters

H.C. ten Berge,Ingmar Heytze, Ilja leonard Pfeijffer, Jan Baeke, Esther Jansma, Jean Pierre Rawie, Remco Campert, C.O. Jellema, Martin Reints, Marleen de Crée, Roland Jooris,Rob Schouten, Frank de Crits, Frank Koenegracht, Albertina Soepboer, Maria van Daalen, Rutger Kopland, Kees Spiering, Miguel Declerq, Anton Korteweg, Koen Stassijns, T. van Deel, Frans Kuipers, Mustafa Stitou, Serge van Duijnhoven, Peter van Lier, Ivo van Strijten, Jan Eijkelboom, Huub van der Lubbe, Hans Tentije, Piet Gerbrandy, Erik Menkveld, Willem van Toorn Eva Gerlach Hanny Michaelis Eriek Verpale Peter Ghyssaert, Tonnus Oosterhoff, Eddy van Vliet, Ruben van Gogh, Th. Van Os, Elly de Waard, Jo Govaerts, Willem Jan Otten, Menno Wigman, Guillaume van der Graft, Diana Ozon, Co Woudsma, Luuk Gruwez, Didi de Paris

Deelnemende dichters ‘Kinder-Dichter aan huis’:

Hans Hagen, Mensje van Keulen, Johanna Kruit, Ted van Lieshout, Koos Meinderts, Eduard van de Vendel en Leendert Witvliet

Inlichtingen:
Stichting Dichter aan huis
Denneweg 64
2514 CJ Den Haag
Telefoon: 070 3465786
Fax: 070 3656643
Email: literair@wxs.nl

Deel: ' Lustrum poeziefestival Dichter aan Huis '
Lees ook