NEDERLANDSE GASUNIE N.V.

Lustrumcongres Arbodienst Gasunie: 'Bewegen en bewogen worden'

Ter gelegenheid van het vijf jarig bestaan van de interne Arbo dienst van Gasunie wordt op 12 oktober 2001 een congres georganiseerd met het thema: 'Bewegen en bewogen worden'. Het congres vindt plaats in het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen. Gasunie let scherp op arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Het beleid is preventief gericht op voorkoming van ziekteverzuim, ongevallen en schade aan het milieu. Ervaringen onder andere op het gebied van RSI preventieprogramma's bewijzen dat preventief beleid loont. Om deze ervaringen te delen met arbo professionals, nodigt Gasunie specialisten uit om stil te staan bij beweging en bewogen worden.

Nederlanders bewegen te weinig, 60 % van de bevolking voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In veel functies is letterlijk bewegingsarmoede. Het kabinet start daarom een programma 'Nationale Gezondheidstest' met het doel het aantal actieve personen met 10 % te verhogen.

Het lustrumcongres, onder voorzitterschap van mevrouw S. de Jong (burgemeester van de gemeente Leek), zal in een interactief programma aandacht besteden aan de concrete resultaten van meer bewegen voor mensen en organisaties. De heer Eric Dam, directeur personeelszaken van Gasunie, geeft een toelichting op het RSI programma van Gasunie en de concrete resultaten daarvan.
De afdeling Bewegingswetenschappen van de RUG presenteert het bewijs voor de stelling dat bewegen rendeert. Tevens wordt de ontwikkeling van een persoonlijke bewegingsmeter gepresenteerd. Een compact apparaat dat uw bewegingen per dag registreert en vorderingen in een bewegingsprogramma kan aangeven.
Bewegen op fysiek, mentaal en emotioneel terrein komt nader aan de orde in een visie op organisatieontwikkeling door professor Geert Sanders van de RUG en een sessie over emotie en beweegredenen door Ivo Baurichter.
Meer informatie op website www.gasunie.nl

Contactpersoon
Hans Uyttenboogaart
tel: 050-5212018
fax: 050-52121926

21 aug 01 09:34

Deel: ' Lustrumcongres Arbodienst Gasunie '
Lees ook