Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 09/01/2003


---

Lustrumcongres van het Instituut voor Milieuvraagstukken Kunnen we de voedselvoorziening duurzaam veiligstellen?

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU organiseert donderdag 6 februari een congres over de vraag hoe wij landbouw en voedingsindustrie duurzaam kunnen maken. Voedselzekerheid, voedselveiligheid en de bestuurlijke kant van de zaak komen aan bod.

Het IVM bestaat dertig jaar en heeft ruimschoots ervaren dat milieuvraagstukken bijna altijd complex zijn. Zo ook het wereldvoedsel, Ook bij voedselvraagstukken hebben verschillende belanghebbenden verschillende uitgangspunten en geven ze verschillende antwoorden. Dit zesde lustrumcongres van het IVM, getiteld Food sustainability: diverging interpretations, verkent die verschillen.

In het ochtendprogramma gaan kritische opponenten met elkaar in debat. Prof. dr. Vaclav Smil (Massachussets Institute of Technology) breekt een lans voor technologische innovatie, maar zijn opponent dr. Brian Halweil (Worldwatch Institute) wil juist schaalverkleining. Prof. dr. Daan Kromhout (RIVM) en prof. dr. Lucas Reijnders (UvA) debatteren over voedselveiligheid. Dr. Reid Hole (Nutreco) en Dr. Joyeeta Gupta (IVM, internationaal recht) belichten de aspecten bestuur en regulering. De demissionaire minister van landbouw, Cees Veerman, verwoordt het Nederlandse standpunt.

´s Middags komen we op deze drie thema´s in parallelsessies terug. Tot slot is er een samenvattende plenaire paneldiscussie.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het congres Food sustainability: diverging interpretations, georganiseerd door het Instituut voor Milieuvraagstukken, vindt plaats op donderdag 6 februari, vanaf 9.00 uur in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vu.nl/ivm/conference of contact opnemen met de organisatie: Patricia Timmerman, tel. 020 4449535, e-mail lustrum@ivm.nl.

---

2003-01-09 / pb 3.005.0 / RL

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Lustrumcongres Instituut voor Milieuvraagstukken over duurzaamheid v.. '


Lees ook