Ingezonden persbericht


17 mei 2010

Lutz Jacobi bezoekt weidevogeldag!

Van eind april tot eind mei krijgen acht groepen 7 en 8 uit Achtkarspelen de kans om op weidevogelexcursie te gaan naar een boerenbedrijf. Dat is best bijzonder want het gaat niet heel erg goed met de weidevogels en niet iedere boer houdt zich hier mee bezig.

Lutz Jacobi, tweedekamerlid voor de PVDA, wilde zo'n programma wel eens meemaken en liep vanmorgen mee. Ze genoot zichtbaar van het plezier van de kinderen. Het hoogtepunt vond ze toch wel om de jonge pykjes te bewonderen vanuit de vogelkijkbus van Mient Douma in Gerkesklooster.

NME-Achtkarspelen organiseert deze dagen samen met de Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (VANLA) en de Bond van Friese VogelWachten (BFVW). De BFVW heeft speciaal een leskist ontwikkeld om kinderen meer te leren over weidevogels. De leerlingen leren van alles over de grutto, de kievit en de scholekster, maar ook over de roofvogels die jacht maken op de weidevogeljongen.

De boer gaat op zijn beurt met de kinderen het veld in. Eind april zijn het vooral de nestjes met eieren, die veel verwondering oogsten. Half mei zijn de kuikentjes het mooist om te zien. Allemaal vanaf een veilige afstand om de nesten niet te verstoren. Behalve over de vogels zelf, vertelt de boer ook over de inrichting van het landschap en het weidevogelbeheer.

NME-Achtkarspelen ziet deze dagen als een belangrijke kans voor de kinderen om gevoel en respect voor natuur en landschap op te bouwen. De kinderen van nu zijn de nazorgers van later. In Fryslân broedt ongeveer de helft van de europese gruttopopulatie. Zeker in het jaar van de biodiversiteit is het goed om stil te staan bij ons bijzondere landschap. Politiek draagvlak is erg belangrijk bij deze projecten en wij zijn dan ook erg blij dat die belangstelling er is.

Deel: ' Lutz Jacobi bezoekt weidevogeldag Achtkarspelen '
Lees ook