LVG-onderzoek: "Beschikbare tijd assistente voor taken is belangrijkste struikelblok"

LHV-nieuwsbericht van 07/02/99.

De Landelijke Vereniging Gezondheidscentra (LVG) heeft onlangs het boekje 'Praktijkorganisatie en Assistentie in gezondheidscentra' uitgegeven waarin onderzoeker mevrouw dr. T. van de Rijdt-van de Ven ondermeer stelt, dat voor praktijkassistenten bij de uitvoering van hun taken en de taakdelegatie de beschikbare tijd het grote struikelblok is.

Opmerkelijk is dat veertig procent van de geënquêteerde huisartsen een praktijkverpleegkundige zou willen schakelen. Verder blijkt goede afstemming tussen arts en assistente zeer gewenst, is er behoefte aan een eerst aanspreekbare arts en assistente en wordt het werken in een gezondheidscentrum als positief beoordeeld.

De LVG was nieuwsgierig naar de manier waarop huisartsenpraktijken in gezondheidscentra zijn georganiseerd en hoe de ondersteuning van assistenten is geregeld. Deze nieuwsgierigheid kwam voort uit de vele veranderingen in het werk van huisartsen en assistenten en de noodzaak om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Kernvraag was: 'Wat is nu eigenlijk de beste manier om het werk te organiseren in die situaties waar sprake is van meerdere praktijken onder één dak?'

Geïnteresseerden kunnen het LVG-boekje bestellen door het overmaken van 32,50 voor niet-leden (of 27,50 voor gezondheidscentra) op CenE-bankrekening 69.93.64.779 ten name van de LVG in Utrecht onder vermelding van 'praktijkorganisatie' en het gewenste aantal.

© copyright LHV 1999

Deel: ' LVG-onderzoek naar beschikbare tijd assistenten '
Lees ook