Anti Racisme Informatie Centrum

email

De oorlog slaat terug
woensdag 5 maart, de Balie, Amsterdam
M&M-Journalistencafé over de oorlog tegen Irak en de gevolgen ervan in Nederland.

Oorlogsverslaggevers staan klaar. Breekt de oorlog uit, dan reizen ze spoorslags af. Wat doen ondertussen de binnenlandverslaggevers? Peilen zij de stemming? Berichten ze over de effecten van de oorlog in Nederland?
De columnist Nekuee nam daarop een voorschot. `Bij een mogelijk langdurige oorlog tegen Irak is het van het grootste belang dat moslimjongeren een stem krijgen zoals dat nu reeds in België het geval is,` redeneert Shervin Nekuee in NRC Handelsblad (12 februari 2003). De reactie van Nederlandse media op Abu Jahjah vindt Nekuee mateloos bekrompen. Nekuee legt een relatie tussen de dreigende oorlog in Irak en de verhouding tussen moslims en niet-moslims in Nederland en Europa.
`Een langdurige oorlog in Irak betekent grootschalige burgelijke ongehoorzaamheid van miljoenen Europese moslims tegen hen die voluit achter Amerika staan. (...) De woede van moslims zal zich als een olievlek verspreiden naar het Westen. Europa zal onderlopen en geconfronteerd worden met een eigen voorraad springstof: moslimjongeren.'

Verstandig of stemmingmakerij? Een debat over de relatie tussen (oorlogs)verslaggeving en opinievorming in Nederland. Met o.a Shervin Nekuee (socioloog, publicist), Ahmed Olgun (NRC Handelsblad), Mehmet Ulger (oa ANP, Contrast en Wordt Vervolgd), Fouad Sidali (NOS Journaal) en Twan Heijmans (Volkskrant). Discussieleider: Frènk van der Linden.

Datum/tijd: woensdag 5 maart, 20.00 uur

Locatie: de Salon van De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Het verdient aanbeveling te reserveren (kassa 020-5535100)

Meer informatie:
NVJ-bureau Migranten & Media, 020-5535197
Farin Ramdjan 06-52438458
Monique Doppert 06-47412213

Last update: 28-02-03

Deel: ' M&M-Journalistencafé over oorlog tegen Irak en gevolgen in Nederland '
Lees ook