Keywords: medisch, geneesmiddelen, ziektebeelden, patienten

esculaap

medibyte

MAAGKLACHTEN BEINVLOEDEN DAGELIJKS LEVEN NEDERLANDERS

Veel Nederlanders op het platteland hebben last van brandend maagzuur. In de steden hebben de bewoners meer klachten over maagpijn. Een onderzoek.

Een recent NIPO-onderzoek toont aan dat bijna de helft van de mensen met maagklachten, deze al langer dan een jaar hebben. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek onder de Nederlandse bevolking is uitgevoerd. Uit literatuuronderzoek is bekend dat 25 tot 40% van de bevolking regelmatig last heeft van maagklachten, namelijk klachten in de bovenbuik. Het NIPO-onderzoek bevestigt dat maagklachten voor veel mensen een serieus probleem zijn. Verschil stad - platteland Zo'n 47% van de mensen met maagklachten zegt dat ze al een jaar last hebben. Daarbij gaat het vooral om een vol, opgeblazen gevoel, misselijkheid en brandend maagzuur. Opvallend is dat mensen op het platteland vooral last hebben van brandend maagzuur, terwijl in de stad meer sprake is van maagpijn. In de steden gaan mensen sneller naar een arts. Ook is er verschil tussen jongeren en ouderen en mannen en vrouwen. Jonge mensen en vrouwen geven vaker aan 'ernstige klachten' te hebben. Mannen vinden brandend maagzuur het meest hinderlijk. Maatschappelijk leven Deze verschillen zijn opmerkelijk. Opvallend is eveneens dat maagklachten in 35% van de gevallen invloed hebben op het maatschappelijk leven van betrokkenen. Zo verzuimt een deel van de patiënten hun werk in verband met maagklachten. 5% geeft zelfs aan dat de klachten hun sociale leven ernstig beïnvloeden. Voor de Maag Lever Darm Stichting is dit aanleiding om op 20 maart a.s. te starten met een grote landelijke voorlichtingscampagne over maagklachten. MaagInfolijn: De Maag Lever Darm Stichting heeft ter ondersteuning van de campagne een informatiepakket samengesteld, dat is aan te vragen via een speciaal daarvoor geopende MaagInfolijn: 0900-2025625 (22 ct p/m) Geneesmiddelen Geneesmiddelen worden meer voorgeschreven bij bovenbuiksklachten dan bij overige spijsverteringsklachten (zoals darmklachten). In de stad worden meer medicijnen voorgeschreven dan op het platteland: 35% vs. 27% Zelfzorgmiddelen worden meer bij maagklachten gebruikt dan bij overige spijsverteringsklachten. Er is een minimaal verschil in het gebruik van zelfzorgmiddelen tussen stad (29%) en platteland (25%).


english Switch to english


Laatst gewijzigd: 5 november 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Maagklachten beinvloeden dagelijks leven Nederlanders '
Lees ook