Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie

31 mei 2002

3VO: Maak een einde aan het doden op de weg

De Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO wil dat het nieuwe kabinet een einde maakt aan de slachtpartij van dagelijks drie doden in het verkeer. Van de organisatie heeft de kabinetsinformateur een lijstje met tien topprioriteiten gekregen, waarin gevraagd wordt om een zero tolerance-beleid van het nieuwe kabinet en van de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat. De visie van 3VO zal zaterdagmorgen 1 juni a.s. worden gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Vergadering in het Beatrixgebouw van de Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht.

3VO constateert dat veel mensen een blijvende handicap overhouden aan een verkeersongeval. Het aantal verkeersgewonden is meer dan 100.000 per jaar. Vanwege de onveiligheid in het verkeer mogen en kunnen kinderen niet alleen meer naar school of buiten spelen en durven ouderen niet meer op straat. Verkeersonveiligheid heeft grote invloed op de kwaliteit van het leven, aldus 3VO, dat de economische en maatschappelijke kosten van de verkeersramp in ons land gigantisch noemt: 22,5 miljoen euro per dag.

Onderdeel van de topprioriteiten van 3VO voor het kabinet is onder andere de invoering van een nieuw snelheidsregime: maximaal 30 km/u binnen de gehele bebouwde kom, maximaal 60 km/u op de huidige gevaarlijke 80 km/u-wegen en maximaal 100 km/u op autowegen. Alleen wanneer de verkeersveiligheid voor iedereen op die wegen is gegarandeerd kunnen hogere rijsnelheden ter plaatse worden toegestaan.

3VO wil voorts dat er een nieuw Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) komt met scherpere doelstellingen en keiharde financiële garanties. Om de huidige verkeersveiligheids-doelstellingen (naar 750 doden in 2010) te realiseren is volgens de organisatie minimaal 2,3 miljard euro nodig.

Opvallend in het pleidooi van 3VO is ook de introductie van een puntenrijbewijs voor iedereen. Bij overtredingen en misdrijven dient het rijbewijs te worden ontnomen. Als puntwaardige feiten worden genoemd te hard rijden, met drank op rijden, bumperkleven, door rood rijden en betrokkenheid bij een verkeersongeval. Het rijden onder invloed van alcohol wil 3VO hard aanpakken met meer handhaving door de politie, strengere straffen en een verlaging van het huidige alcoholpromillage van 0,5. Omdat de combinatie van alcohol en verkeer nooit samen gaan, wordt met een promillage van 0,0 het meest heldere signaal afgegeven, vindt de organisatie. Tot slot wil 3VO dat er een halt wordt toegeroepen aan de verruwing op de weg. Er zal dan ook meer geïnvesteerd moeten worden in de eigen verantwoordelijkheid van weggebruikers en het respect van hen voor anderen. Grote prioriteit moet daarbij worden gegeven aan de verkeersveiligheid in woonwijken.

Deel: ' Maak een einde aan het doden op de weg '
Lees ook