Maak kennis met montessori op woensdag 8 maart 2017

Persbericht Landelijke Montessori Dag 2017

Maak kennis met montessori op woensdag 8 maart 2017

Montessorischolen, montessoripeutergroepen en montessorikindercentra openen hun deuren voor belangstellende ouders op de Landelijke Montessoridag 2017. Maak kennis met montessori op woensdag 8 maart 2017.

Als ouder staat u voor de belangrijke keuze aan welke school, kleutergroep of kinderopvang u uw kind wilt toevertrouwen. Heeft u al aan eens aan Montessori gedacht?

Kiezen voor montessori voor uw kind

Montessorionderwijs is van hoge kwaliteit. Dat brengen de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) en montessorischolen op woensdag 8 maart 2017 onder de aandacht met de landelijke actiedag ‘Kiezen voor montessori’.

Montessoriopvoeding en -onderwijs begint al bij het hele jonge kind en er is een doorgaande lijn tot en met het voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is het tegemoet komen aan de spontane activiteit en belangstelling van kinderen in een voorbereide omgeving die afgestemd is op hun ontwikkelingsbehoefte. Ouders, begeleiders en leraren helpen hen om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn.

Ontwikkeling van kinderen

Grondlegster Maria Montessori ontwikkelde prachtige materialen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen: voor peuters en kleuters om te ordenen en hun woordenschat te vergroten, voor oudere kinderen fraaie rekenmaterialen die rekenen leuk en begrijpelijk maken. Het materiaal biedt inzicht en nodigt uit om zelf ontdekkingen te doen. Montessori en haar navolgers maakten nog veel meer ontwikkelingsmaterialen die aansluiten bij uitgangspunten van het montessorionderwijs: kinderen mogen in een goed voorbereide omgeving keuzes maken. Zij leren kiezen en om te gaan met vrijheid. Ze ontwikkelen verantwoordelijk, zelfstandig en sociaal gedrag. Deze waarden leven ook in het voortgezet montessorionderwijs.

Al ruim 100 jaar actueel en eigentijds montessorionderwijs in Nederland

Honderd jaar geleden kwam de Italiaanse arts en pedagoge Maria Montessori voor het eerst naar Nederland. In 1914 werd het eerste klasje ingericht en in 1915 opende de eerste montessorischool haar deuren in Den Haag. Inmiddels kent Nederland ruim veertig montessoripeutergroepen, meer dan 160 montessorischolen voor basisonderwijs en zeventien scholen voor voortgezet montessorionderwijs. Deze aantallen groeien.

Montessorionderwijs heeft hogere resultaten dan andere onderwijsvormen, meldde toetsinstituut Cito vorig jaar. De NMV zet wel kanttekeningen bij Cito, omdat het instituut teveel nadruk legt op kennisvragen en toetsen en te weinig op persoonlijkheidsontwikkeling.

7 redenen om voor montessori te kiezen

Op www.kiezenvoormontessori.nl staan zeven redenen om te kiezen voor montessori plus een link naar adressen van montessori-instellingen.

Bezoek daarom op woensdag 8 maart 2017 een montessorischool, peutergroep of kinderopvang in uw buurt of stad. In alle provincies van Nederland zijn er vele scholen, bso's, peutergroepen en montessorikindcentra die hun deuren open zetten voor belangstellenden.

Op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging zijn alle adressen van montessori-instellingen in Nederland te vinden.

Deel: ' Maak kennis met Montessori op landelijke Montessoridag '
Lees ook