Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Utrecht, 31 januari 2000

Maandblad Natuur en Milieu geheel vernieuwd

De vormgeving van het maandblad Natuur en Milieu is drastisch veranderd. Met ingang van het februarinummer van de huidige jaargang is gekozen is voor een lay out die de overzichtelijkheid en de leesbaarheid vergroot. Een ruimer gebruik van foto's en vierkleurendruk verhogen de aantrekkelijkheid. De verandering past bij de journalistieke aanpak om meningen van buiten Stichting Natuur en Milieu meer aandacht te geven. De nieuwe vormgeving volgens een ontwerp van René van der Vooren is overzichtelijker en wat 'chiquer' dan de oude en sluit beter aan bij de belangrijkste doelgroep van Natuur en Milieu: beslissers, in de breedste zin van het woord. Tegelijk met de vormgeving is de formule aangepast met een aantal nieuwe rubrieken en columnisten.

Het omslag biedt minder beeld dan voorheen en meer ruimte om de inhoud aan te kondigen. De bladformule heeft meer plaats voor korte berichten, in totaal vijf pagina's. Daarmee kan het milieu? en natuurnieuws vollediger dan voorheen aan bod komen. Even verderop volgt een nieuwe aanwinst: de tweemaandelijkse column van Johan Stekelenburg, burgemeester van Tilburg en lid van de Eerste Kamer. Zijn bijdrage wordt afgewisseld met de column van Anne Lize van der Stoel, voorzitter van de Nederlandse Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO). Een column van kleinkunstenaar Frank van Pamelen verschijnt maandelijks. Ook maandelijks is het interview met een vooraanstaande Nederlander-met-milieubemoeienis. In het februarinummer is dat Gerard Doornbos, voorzitter van de landbouworganisatie LTO-Nederland. Hij geeft lucht aan zijn ergernis over de aanhoudende detaildiscussies in de kwesties mest en bestrijdingsmiddelen en ziet belangen van boeren en milieubeschermers gelijk opgaan. Het opiniekarakter van het blad komt tot uiting in onder andere de rubriek Nieuwsanalyse en de podiumpagina Punt!. Bijzondere aandacht verdient de achterpagina Sophietje. De filosofe Thecla Rondhuis voert verrassende wijsgerige gesprekken met elf- tot dertienjarige kinderen. En ten slotte: uiteraard blijft het papier kringlooppapier.

Nadere inlichtingen: Michel Jehae of Marijke Brunt, tel. 030-2331328

Deel: ' Maandblad Natuur en Milieu geheel vernieuwd '
Lees ook