PERSBERICHT
SABBATSTICHTING ORGANISEERT MAANDELIJKSE WIJDING EN MAALTIJD IN RUIMTE TE VIERHOUTEN.

Op vrijdag 5 maart a.s organiseert de Sabbatstichting een sabbatswijding voor iedereen die belangstelling heeft voor de zaterdag als bijbelse rustdag. Na een gezamenlijke vegetarische maaltijd die voor iedereen gratis toegankelijk is, zal de heer P.Westein uit Vierhouten een korte inleiding verzorgen. Daarna zal de sabbat geopend worden door ds N. Kooren uit Apeldoorn.

De sabbatstichting voorziet in een enorme behoefte nu steeds meer christenen zich bezinnen op de betekenis van de bijbelse rustdag en de achtergronden daarvan. De oproep tot onthaasting en de akties tegen de 24 uurseconomie zijn daar duidelijke voorbeelden van. Met name het toegenomen contact tussen Nederlandse en Israëlitische gelovigen heeft ook de belangstelling voor de bijbelse sabbat nieuw leven ingeblazen. Ook in reformatorische kring wordt steeds openlijker gepleit voor herinvoering van de zaterdag als wekelijkse rustdag, zoals recent nog door de gereformeerde bondspredikant ds. G. Abma uit Gouda. Onlangs loofde de sabbatstichting een beloning van f 100.000,= uit voor degene die kan bewijzen dat de zondag de in de Bijbel bedoelde rustdag zou zijn. Op dit moment buigt een onafhankelijke jury zich over de inzendingen van deze prijsvraag. Naar verwachting zal de uitslag in maart bekend gemaakt worden.

De bijeenkomst van 5 maart a.s. in de Ruimte (het voormalige PMT) aan de Elspeterweg 177 (tegenover generaal Winkelmankazerne)te Vierhouten vangt aan om 18.00 uur met de maaltijd. De lezing en wijding vangen aan om
19.00 uur. Toegang is vrij. Voor de gratis maaltijd is reservering gewenst via het secretariaat vaan de Sabbatstichting 055 5423977.

Vierhouten 25-02-'99

Persinfo: Mike Gassenaar, secretaris Sabbatstichting

Deel: ' Maandelijkse wijding en maaltijd Sabbatstichting '
Lees ook