Persbericht Amsterdam Exchanges


03 Aug 1999 Maandstatistiek juli Amsterdam Exchanges

       juli '99  juli '98  verschil 
Indices
AEX 552,77 557,84 -0,9%
AFSX 437,85 548,55 -20,2%
AISX 624,49 761,58 -18,0%
AMX 606,68 817,91 -25,8%
NMAX 1.725,88 2.594,86 -33,5%
E100 2.911,14 2.897,45 0,5%
EBSX 925,00 - -
EISX 1.165,67 - -
EURONM 2.673,81 2.428,82 10,1%

AEX-
Effecten-
beurs juli '99 juli '98 verschil YTD '99 YTD '98 verschi l
Omzetten (Mln.Euro)
Aandelen 86.939 74.602 16,5% 495.876 438.942 13,0% Obligaties 78.139 44.071 77,3% 351.172 310.988 12,9% NMAX 141 332 -57,5% 656 1.486 -55,8% Totaal 165.219 119.005 38,8% 847.705 751.416 12,8%

Transacties *
Aandelen 1.338.745 1.100.191 21,7% 8.334.617 6.550.515 27,2% Obligaties 32.689 35.314 -7,4% 207.781 212.929 -2,4% NMAX 13.571 34.589 -60,8% 78.119 166.935 -53,2% Totaal 1.385.005 1.170.094 18,4% 8.620.517 6.930.379 24,4%

Marktkapitalisatie Aandelen binnenland (Mln. Euro) Totaal ex bel. fondsen 559.838 551.007 1,6% Totaal Officiële Markt 656.675 637.186 3,1% NMAX 1.259 672 87,3%

AEX-Effectenbeurs Primaire Markt
Toegelaten bedragen Officiële Markt (Mln. Euro)
Aandelen, introducties nieuw 6.143 526 1067,9% Aandelen, reeds toegelaten 2.899 4.953 -41,5% Warrants 24 357 -93,3% Totaal aandelen 9.066 5.836 55,3%

Obligaties, introducties nieuw 3.777 2.557 47,7% Obligaties, reeds toegelaten 2.378 2.755 -13,7% Totaal obligaties 6.155 5.312 15,9%

NMAX 8 3 166,7% Totaal toegelaten 15.229 11.151 36,6%

Aantallen in de notering opgenomen fondsen Waarvan beleggingsinstellinge n
Aandelen binnenland 593 489 21,3% 265 213 24,4% Aandelen buitenland 286 212 34,9% 42 23 82,6% Aandelen NMAX 15 5 200,0% - - - Totaal aandelen 894 706 26,6% 307 236 30,1%

Obligaties binnenland 800 733 9,1% Obligaties buitenland 216 210 2,9% Totaal obligaties 1.016 943 7,7%

Totaal toegelaten fondsen 1.910 1.649 15,8%

AEX-Optiebeurs juli '99 juli '98 verschil YTD '99 YTD '98 verschi l
Premieomzetten (Mln. Euro)
Indices 1.673 2.636 -36,5% 11.690 15.165 -22,9 %
Aandelen 3.560 5.325 -33,1% 19.955 28.082 -28,9 %
Overig 15 26 -41,8% 105 285 -63,3 %
Totaal 5.249 7.987 -34,3% 31.750 43.532 -27,1 %

Contracten
Indices 583.588 633.742 -7,9% 3.108.164 4.588.940 -32,3 %
Aandelen 4.038.575 5.488.248 -26,4%23.219.691 32.072.246 -27,6 %
Futures 277.845 265.589 4,6% 1.684.497 1.891.529 -10,9 %
Overig 19.711 39.095 -49,6% 199.301 454.392 -56,1 %
Totaal 4.919.719 6.426.674 -23,4%28.211.653 39.007.107 -27,7 %

Totaal open
interest 10.230.451 10.580.943 -3,3%

AEX-Agrarische Termijnmarkt
Contracten
Levende varkens 4.178 3.701 12,9% 25.426 26.672 -4,7 %
Aardappelen 3.912 5.525 -29,2% 46.333 54.652 -15,2 %
Biggen 85 235 -63,8% 893 1.575 -43,3 %
Aardappelopties 1.105 2.110 -47,6% 6.300 2.491
-
Totaal 9.280 11.571 -19,8% 78.952 85.390 -7,5 %

AEX-Clearing & Depository
Effectenclearing - aantal transacties *
Effecten-
clearing 1.341.704 1.125.227 19,2%8.537.667 6.648.830 28,4 %
ASAS 31.332 30.238 3,6% 182.322 268.702 -32,1 %

Optieclearing - uitgeoefende contracten
Indices 46.960 48.441 -3,1% 210.054 304.187 -30,9 %
Aandelen 550.477 478.940 14,9%2.438.412 2.182.385 11,7 %
Futures 16.986 11.752 44,5% 92.308 73.902 24,9 %
Overig 5.994 4.743 26,4% 24.213 106.989 -77,4 %
Totaal 620.417 543.876 14,1%2.764.987 2.667.463 3,7 %

Necigef
Aantal transacties giraal verkeer
Delivery versus
payment (DVP) 87.698 533.671 Free of
payment (FOP) 36.374 235.318 Omzet DVP
(in mln. Euro) 68.002 328.434


* Het aantal transacties op de Effectenbeurs correspondeert niet met het aantal door de clearing afgewikkelde transacties,
omdat niet alle beurstransacties door de ACD worden afgewikkeld.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Maandstatistiek juli 1999 Amsterdam Exchanges '
Lees ook