Digitale Gemeente Houten

Maarn krijgt nieuwe burgemeester

donderdag 11 juli 2002 - Bron: Gemeente Maarn

Met ingang van 15 juli aanstaande zal de heer Aat Bram Louis de Jonge (CDA) aantreden als eerste burger van de gemeente Maarn. Het betreft hier een fulltime aanstelling als waarnemend burgemeester voor onbepaalde tijd, in afwachting van een mogelijke gemeentelijke herindeling.

De Jonge is 49 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, specialisaties staats- en administratief recht. Zijn carrière begon hij bij het Ministerie van Justitie, afdeling Vreemdelingenzaken, waar hij als jurist beroepszaken behandelde.

In 1981 werd hij voor het CDA lid van de Tweede Kamer en was hij o.a. lid van de vaste kamercommissie Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie.

In 1982 keerde hij terug naar het Ministerie van Justitie bij de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht en hield zich hier o.a. bezig met de afhandeling van klachten die bij de Nationale Ombudsman binnenkwamen.

In 1986 werd hij benoemd tot burgemeester van Nieuwleusen, een gemeente van 8200 inwoners in Overijssel. Zes jaar later trad De Jonge aan als burgmeester van de aanzienlijk grotere VINEX-gemeente Houten met ongeveer 35.000 inwoners. Hij bekleedde in die tijd vele bestuurlijke functies en was onder andere lid van het dagelijks bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU).

In 2000 besloot hij het openbaar bestuur vaarwel te zeggen en werd lid van de directie van vastgoedontwikkelaar WCN. Al snel bleek echter dat zijn hart toch meer bij het openbaar bestuur lag dan bij het bedrijfsleven en besloot hij terug te keren naar de overheid.

Gezien de problematiek waar de gemeente Maarn voor staat en de belangrijke dossiers die in behandeling zijn (o.a. HSL/A12 en de gemeentelijke herindeling) prijst het gemeentebestuur zich gelukkig dat zij een zo ervaren bestuurder mag verwelkomen. Het gemeentebestuur gaat ervan uit dat de gemeente nog geruime tijd (in ieder geval nog tot de herindeling) van de inzet en ervaring van de heer de Jonge zal profiteren. De heer de Jonge zal zijn functie als rechter-plaatsvervanger voor de Arrondissementsrechtbank in Zwolle blijven vervullen.

De nu nog in Houten woonachtige heer de Jonge heeft al te kennen gegeven van plan te zijn om in de gemeente Maarn te komen wonen.

Na de zomer zal de Maarnse bevolking de gelegenheid worden geboden om op een persoonlijke wijze met de nieuwe burgemeester kennis te maken.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2002 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Maarn krijgt nieuwe burgemeester '
Lees ook