NED VER VAN MIGRAINEPATIENTEN
MAART NATIONALE HOOFDPIJNMAAND

Chronische hoofdpijn wordt nog te weinig behandeld

De Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten heeft dit jaar de maand maart uitgeroepen tot Nationale Hoofdpijnmaand. Met de medewerking van 23 neurologen zullen in maart door het hele land regionale conferenties plaatsvinden over migraine en chronische hoofdpijn. Op elke bijeenkomst zal bovendien een lid van de vereniging als ervaringsdeskundige spreken over leven met chronische hoofdpijn. Via het landelijke informatienummer 0900-202 60 60 is meer informatie op te vragen over de bijeenkomsten.

Met de Nationale hoofdpijnmaand wil de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten aandacht vragen voor een ziekte waar veel mensen aan lijden, maar waarvoor maar een kleine groep zich laat behandelen. Genezing is nog niet mogelijk. Wel is tegenwoordig behandeling mogelijk waardoor veel patiënten weer beter maatschappelijk en sociaal kunnen functioneren. Tot voor kort was het bijvoorbeeld nog onmogelijk voor veel migrainepatiënten om een full-time baan te vervullen.

Eén op de vijf Nederlanders heeft regelmatig last van hoofdpijn. Dat gaat van een onschuldige hoofdpijn, zoals iedereen die kent tijdens de griep, tot zware vormen van chronische hoofdpijn, waardoor het moeilijk wordt een normaal leven te leiden. De laatste jaren is er echter veel onderzoek gedaan naar hoofdpijn en migraine. De resultaten daarvan hebben het leven van veel patiënten al ingrijpend veranderd.

De groots opgezette Nationale Hoofdpijnmaand is bedoeld om zoveel mogelijk mensen objectief te informeren over migraine en andere vormen van chronische hoofdpijn en de mogelijkheden die er bestaan om het leven met de ziekte draaglijk te maken.

Verschillende vormen van hoofdpijn Er zijn verschillende vormen van ernstige hoofdpijn. Zo zijn er de bekende spierspanningshoofdpijn en migraine. Migraine is hoofdpijn die meestal gepaard gaat met misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid. Migraine komt in aanvallen. De patiënt moet meestal gedurende de aanval in een donkere, stille kamer op bed liggen.

Naast deze relatief bekende vormen, bestaan nog een paar minder bekende vormen: aangezichtspijn, clusterhoofdpijn en medicatie-afhankelijke hoofdpijn. Aangezichtspijn kent twee vormen. Bij de ene vorm treden zeer hevige korte pijnscheuten op, aan één kant van het gezicht. De andere vorm wordt gekenmerkt door een langdurige zeurende pijn. De eerste is goed te behandelen, de tweede moeilijker.

Clusterhoofdpijn is een specifieke hoofdpijn die in een bepaalde periode (cluster) regelmatig optreedt - bijvoorbeeld een aantal weken elke drie uur 5 minuten - om daarna weer (tijdelijk) te verdwijnen. De duur van de clusters varieert van een paar weken tot enkele maanden. De aanval kan enkele minuten tot enkele uren duren en treedt meerdere malen per dag op. De patiënt ervaart het als ondraaglijk helse pijnen en wil in tegenstelling tot de andere vormen van hoofdpijn juist graag bewegen.

Medicatie-afhankelijke hoofdpijn
Een vrij recent erkende vorm van ernstige hoofdpijn is de medicatie-afhankelijke hoofdpijn. De patiënt heeft bij deze vorm vrijwel dagelijks hoofdpijn. Daarnaast kunnen misselijkheid en vermoeidheid optreden. Deze vorm wordt veroorzaakt door het te vaak innemen van medicijnen of pijnstillers. De patiënt is in een vicieuze cirkel terecht gekomen: hij of zij neemt een pijnstiller of een medicijn tegen de hoofdpijn, neemt deze echter te frequent, waardoor hij of zij nog meer hoofdpijn krijgt, waartegen weer nog meer pijnstillers of medicijnen worden ingenomen. De enige oplossing is het doorbreken van het patroon; volledige onthouding van de middelen. Dit kan grote gevolgen hebben. In sommige gevallen moet de patiënt in het ziekenhuis worden opgenomen om "schoon" te worden.

De Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten De Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten heeft als belangrijkste doel het kweken van meer begrip voor chronische hoofdpijn als ziekte en behartigt de belangen van mensen die lijden aan een vorm van chronische hoofdpijn. Daarnaast zoekt de vereniging naar oplossingen voor problemen van hoofdpijnpatiënten op medisch, sociaal en economisch terrein. De vereniging ondersteunt daartoe wetenschappelijk onderzoek naar hoofdpijn en migraine.

Deel: ' Maart nationale hoofdpijnmaand '
Lees ook