Ministerie van Binnenlandse Zaken


Maartcirculaire gemeentefonds 1999

Deze circulaire informeert over enige mutaties op het gemeentefonds voor het uitkeringsjaar 1998. Het betreft in het bijzonder de ontwikkelingen op grond van de nacalculatie van het accres 1998 en de daarmee samenhangende verrekening van de behoedzaamheidsreserve.
Daarnaast worden enige kleinere mutaties toegelicht.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Zoekwoorden:

Deel: ' Maartcirculaire gemeentefonds 1999 over mutaties uitkeringen '
Lees ook