Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.023
Datum: 22 januari 1999

Maassluis geeft subsidie voor eeuwfeest

Burgemeester en wethouders willen een bedrag van 25 duizend gulden beschikbaar stellen om in het jaar 2000 in te kunnen spelen op de eeuwwisseling.

Maassluise instellingen, verenigingen, organisaties, clubs e.d. kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten tijdens de jaar- c.q. eeuwwisseling 1999/2000 of voor activiteiten, waarmee wordt ingespeeld op "het jaar 2000", die in de loop van het jaar 2000 kunnen plaatsvinden. Alle activiteiten moeten in principe gericht zijn op de Maassluise inwoners. Ook activiteiten met een promotioneel karakter kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de gemeente.

Subsidieaanvragen moeten voor 1 maart 1999 bij de gemeente binnen zijn, zodat tijdig duidelijk wordt welke activiteiten worden bedacht en welk bedrag hiermee gemoeid zal zijn. Bovendien zullen de organiserende verenigingen ook tijd nodig hebben om een en ander uit te voeren.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het college van B en W, Postbus
55, 3140 AB Maassluis. Voor meer informatie kan men terecht bij de heer Y.S. Kramer (tel. 5931756) van de afdeling kabinet, communicatie en juridische zaken.

De eerste vijf duizend gulden is al gegeven aan de Stichting Maassluis Maritiem. Het bestuur van deze actieve stichting organiseert een groot vuurwerk tijdens de eeuwwisseling.

Laatste wijziging: 21 January 1999

Deel: ' Maassluis geeft subsidie voor eeuwfeest '
Lees ook