Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.030
Datum: 4 februari 1999

Enquête ten behoeve van recreatieve ontwikkelingen

"Wat vindt u van de recreatiemogelijkheden in uw gemeente? Zijn er genoeg fiets- en wandelpaden, speelplaatsen voor kinderen en leuke restaurants en café 's om uit te gaan?" De kans bestaat dat de komende weken deze vragen u telefonisch worden gesteld. In de maand februari wordt namelijk een telefonische enquête gehouden in de gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland, Kijkduin en de zeven Westlandse gemeenten. Per gemeente zullen circa honderd huishoudens benaderd worden met vragen over de kwaliteit van de woonomgeving en de behoefte aan recreatiemogelijkheden in de directe omgeving en de regio. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van een plan voor recreatieve ontwikkelingen aan de kust en aan de Waterweg.

In de regio langs de kust en de Waterweg schuilen volop kansen voor toeristisch- recreatieve ontwikkelingen. Daarbij kunnen ook de recreatieve verbindingen met het achterland, het Westland versterkt worden. Bestuurders uit de gemeenten aan de kust en de Waterweg, Stadsgewest Haaglanden, Rotterdam en regio hebben zich verenigd in de overleggroep Westhoek van Zuid-Holland met als doel samen te werken aan een toeristisch recreatief ontwikkelingsprogramma. Het doel van het programma is tweeledig: enerzijds het stimuleren van economische activiteit en werkgelegenheid door de toeristisch- recreatieve mogelijkheden in het gebied beter te benutten, anderzijds verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor de inwoners. Het onderzoek vindt plaats om de behoeften van inwoners op het gebied van recreatie in kaart te brengen.

Deel: ' Maassluis houdt enquête over recreatieve ontwikkelingen '
Lees ook