Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO218
Datum: 5 oktober 1999

Maassluis krijgt koningslinde van Staatsbosbeheer

Dit jaar viert Staatsbosbeheer zijn honderdste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan schenkt deze grote natuurbeheerder de komende week een herinneringsboom aan de gemeente Maassluis. Deze boom, een ongeveer vier meter hoge koningslinde (Tillia vulgaris pallida) zal worden geplant in de bocht van de Laan 1940-1945, vlakbij het NS-station Maassluis-Centrum. Bij de boom komt bovendien een plaquette te staan.

Omdat Staatsbosbeheer groot belang hecht aan een goede relatie met zijn omgeving, en omdat bij een verjaardag een cadeautje hoort, krijgen alle gemeenten in de provincies Utrecht en Zuid-Holland dit najaar een boom aangeboden. Staatsbosbeheer heeft de gemeenten daarbij het verzoek gedaan een mooi plekje binnen de bebouwde kom voor de bomen te vinden. Hiermee staat de koningslinde symbool voor de wens van Staatsbosbeheer om de natuur naar de mensen te brengen. Voor een lindeboom is gekozen omdat dit een oerhollandse boomsoort is die bovendien zeer oud kan worden.

Sinds de oprichting van Staatsbosbeheer is de kijk op het beheer van natuurterreinen sterk veranderd. In het begin stonden vooral de houtproductie en het tegengaan van verstuiving centraal. Vanaf de jaren zestig werd het natuurbeheer in samenhang met het recreatief gebruik steeds belangrijker. De terreinen van Staatsbosbeheer werden steeds meer opengesteld voor bezoekers en op dit moment is ongeveer 90 procent van alle terreinen op één of andere manier te bezoeken. De
100-jarige natuurbeheerder veranderde in de loop der tijd zijn houding van "eigenaar" naar "gastheer in het groen".

Laatste wijziging: 05 October 1999

Deel: ' Maassluis krijgt koningslinde van Staatsbosbeheer '
Lees ook