Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO035
Datum: 11 februari 1999

Maassluis gaat verschillende onderzoeken uitvoeren

Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis heeft ingestemd met startnotities voor een drietal onderzoeken in Maassluis. Komend jaar zal er een onderzoek uitgevoerd gaan worden naar welzijn, wonen en zorg van ouderen, zal een volkshuisvestingsplan worden opgesteld en een Prognose Maassluis 2015 worden geschreven.

Het eerste onderzoek, naar welzijn, wonen en zorg van ouderen, vloeit voort uit het feit dat de Nota Lokaal Ouderenbeleid uit 1993 geactualiseerd moet worden. Onderzoek moet daarom gedaan worden naar de omvang en de aard van de vraag van ouderen op het gebied van welzijn, op welke wijze aanpassingen in het woningbestand nodig zijn, of de (gezondheids)zorg in Maassluis in staat is om de vergrijzende bevolking in Maassluis van voldoende diensten te voorzien en of op basis van deze uitkomsten bijstellingen van het beleid voor ouderen noodzakelijk zijn.
Het opstellen van een volkshuisvestingsplan is één van de zaken die als voornemen genoemd zijn in het Programma op Hoofdzaken voor de lopende raadsperiode. Naast een analyse van de kwalitatieve woningbehoefte op dit moment, is het raadzaam ook te beschikken over een prognose van de bevolking en de kwantitatieve woningbehoefte. Daarom zal ook een Prognose Maassluis 2015 worden opgesteld. In deze prognose moeten thema's als bevolking, wonen, winkels, onderwijs, sport, medische, sociaal-culturele en maatschappelijke zaken aan de orde komen.

Laatste wijziging: 11 February 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Maassluis onderzoekt welzijn en volshuisvesting '
Lees ook