Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO273
Datum: 15 december 1999

Regiokaart brommers op de rijbaan in informatiecentrum

Met ingang van 15 december 1999 moeten brommers in principe binnen de bebouwde kom verhuizen van het fietspad naar de gewone rijbaan. Gemeenten in de stadsregio Rotterdam hebben echter besloten deze nieuwe regeling niet overal toe te passen. Onder andere daar waar veel vrachtverkeer rijdt of waar de gemiddelde snelheid van het overige verkeer hoog is, blijft de brommer gewoon op het fietspad. Vaak zijn dit de grote doorgaande wegen. De stadsregio Rotterdam heeft een kaart gemaakt waarop is aangegeven op welke plekken de brommer ook na 15 december 1999 gebruik moet blijven maken van het fiets- en brommerpad. De kaart is voor belangstellenden gratis verkrijgbaar in het informatiecentrum in de hal van het Maassluise stadhuis aan de Koningshoek.

Brommers en scooters met een geel plaatje rijden op de meeste plaatsen vanaf 15 december op de gewone weg. Doelstelling van deze nieuwe regeling is dat het verkeer veiliger wordt. Te vaak gebeuren ongelukken omdat de brommer niet op het fietspad thuishoort. Kruispunten zijn hierbij beruchte plekken, bijvoorbeeld omdat afslaande automobilisten de rechtdoorgaande brommers niet goed zien. Als brommers en auto's samen op de gewone weg rijden, zijn ze beter zichtbaar voor elkaar. Snorfietsen blijven overigens wel overal gewoon op het fietspad.

In Maassluis
Ook Maassluis doet mee met deze nieuwe regeling. In de praktijk merken de brommerrijders er nog niet direct veel van per 15 december en mogen ze nog niet direct van de fietspaden af. Dat komt omdat er nog enkele verkeersbesluiten genomen moeten worden en hier en daar zijn technische aanpassingen noodzakelijk om het daadwerkelijk mogelijk en veiliger te maken voor brommers om op de rijbaan te gaan rijden. Tot het zover is geven nieuwe borden aan dat de fietspaden in heel Maassluis tijdelijk zijn omgetoverd in "fiets- en brompaden", te herkennen aan het blauwe bord met een witte fiets en een bromfiets er op. Als die situatie binnenkort gewijzigd wordt, zal daaraan uiteraard de nodige bekendheid worden gegeven.

Laatste wijziging: 15 December 1999

Deel: ' Maassluis Regiokaart brommers op rijbaan in infocentrum '
Lees ook