Gemeente Maassluis

9-7-2002

Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadering op 16 juli

Op dinsdag 16 juli a.s. vergadert de MSR in het stadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. Verenigingen die hun zegje willen doen, zijn van harte welkom. Vóór de aanvang van de vergadering is er voor hen spreektijd gereserveerd. Belangstellenden kunnen uiteraard ook langs komen om een vergadering mee te maken. Verder is het mogelijk, om als vereniging direct contact op te nemen met de leden van de MSR. Laat dus als vereniging ook uw stem horen!

De agenda voor 16 juli ziet er als volgt uit:


1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling van het verslag van 4 juni 2002, actiepuntenlijst en het verslag van het gesprek met de wethouder op 2 juli 2002.
4. Ingekomen post

5. Uitgaande post

6. Evenementenagenda

7. Subsidiebeleid, verslag uit de werkgroep subsidies
8. Jubileabeleid

9. Nota Functie in Beeld

10. Samenstelling werkgroepen

11. Verenigingsbezoeken

12. Verder voorkomende zaken

13. Rondvraag

14. Sluiting

Inspreken
Vóór de behandeling van de agenda bestaat de gelegenheid voor niet-leden van de MSR om gedurende 5 minuten te spreken over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld. Het is niet-leden niet toegestaan om te spreken over keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Ten aanzien van de behandeling van de ontwerp-, gemeente- en bedrijfsbegrotingen en de daarbij behorende investeringsprogrammas geldt de beperking dat uitsluitend mag worden ingesproken over de in deze bescheiden opgenomen aangelegenheden die behoren tot de taak van de Maassluise Sport- en Recreatieraad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadering '
Lees ook