Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.067
Datum: 7 april 1999

Maassluise Sport en Recreatieraad vergadert op 13 april

Op dinsdag 13 april 1999 is er een openbare vergadering van de Maassluise Sport- en Recreatieraad. De vergadering wordt gehouden in de Coppelstockzaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van deze vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:

* krediet voor de aanleg van zandkunststofvelden bij CKC Maassluis;
* krediet voor de aanleg van WeTra-velden bij Excelsior M;
* de zomertarieven tennis 1999 en
* voortzetting van het project allochtone jeugdleden bij Excelsior M.

Inspreken
Vóór de behandeling van de agenda bestaat de gelegenheid voor niet-leden van de M.S.R. om gedurende 5 minuten te spreken over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld. Het is niet-leden niet toegestaan om te spreken over keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Ten aanzien van de behandeling van de ontwerp-, gemeente- en bedrijfsbegrotingen en de daarbij behorende investeringsprogramma’s geldt de restrictie dat uitsluitend mag worden ingesproken over de in deze bescheiden opgenomen aangelegenheden die behoren tot de taak van de Maassluise Sport- en Recreatieraad.

Vragenhalfuur
Om 20.00 uur is er voor ieder gelegenheid aan de leden van de Maassluise Sport- en Recreatieraad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de Maassluise Sport- en Recreatieraad behoren.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende stukken zijn voor iedereen in te zien in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de map met stukken inzien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 07 April 1999

Deel: ' Maassluise Sport en Recreatieraad vergadert '
Lees ook