Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.266
Datum: 8 december 1999

Huldiging sportkampioenen

Op maandag 13 december 1999 organiseert de Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) weer de jaarlijkse huldigingsavond voor sportkampioenen.

Wethouder Hoogenraad reikt op deze avond in de burgerzaal van het stadhuis de medailles en oorkonden uit. Na de huldiging wordt het programma voortgezet met een instuif in het personeelsrestaurant van het stadhuis.

Mededeling voor de pers:

Uw (foto)redactie is van harte welkom bij de huldiging van de sportkampioenen op maandag 13 december 1999. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadhuis.

EMBARGO TOT MAANDAG 13 DECEMBER

Een lijst met namen van allen die op 13 december worden gehuldigd wordt bijgevoegd. U wordt verzocht deze namen pas na de huldiging te publiceren.

Laatste wijziging: 08 December 1999

Deel: ' Maassluise Sportraad huldigt sportkampioenen '
Lees ook