Maastricht tekent convenant Grote Stedenbeleid met minister Van Boxtel

23 december 1998/132

Maastricht tekent convenant Grote Stedenbeleid met minister Van Boxtel

In Den Haag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het zgn. Doorstartconvenant in het kader van het Grote Stedenbeleid tussen het rijk en 25 grote steden, waaronder Maastricht. Daardoor is, in aanwezigheid van minister-president Kok en minister Van Boxtel, een nieuwe start gemaakt met het Grote Stedenbeleid. Maastricht werd vertegenwoordigd door wethouder R. Leenders en ambtenaar S. Van Wijk.

Voor de steden komt 1 miljard gulden extra beschikbaar in de komende vijf jaar. In de Voorjaarsnota 1999 van het rijk zal meer duidelijkheid komen over de verdeling van de middelen uit de begrotingen van de diverse departementen naar de steden. Wethouder Leenders tekende namens Maastricht het convenant, dat inhoudelijk en qua manier van werken aansluit bij het Ontwikkelingsprogramma Grote Stedenbeleid Maastricht.

Vanuit de drie pijlers (sociaal-economisch-fysiek) wordt vooral ingezet op een geïntegreerde en buurtgerichte aanpak. De steden dienen voor de zomer van 1999 hun stadsvisie en programma's afgerond te hebben. Op basis van de programma's vindt een toetsing plaats door het rijk, waarna in september kan worden overgegaan tot het afsluiten van de deelconvenanten per stad.
Het Ontwikkelingsprogramma Grote Stedenbeleid Maastricht 1999-2003 zal in januari 1999 formeel door de gemeenteraad worden vastgesteld. Daarna worden de partners in het proces uitgenodigd om reageren en om mee te denken, om uiteindelijk te komen tot een nog sterker draagvlak voor het Grote Stedenbeleid.

Deel: ' Maastricht tekent convenant Grote Stedenbeleid '
Lees ook