Provincie Groningen


Groningen, 1 maart 2000 Persbericht nr. 32

Tijdelijke maatregel op kruising hoofdstraat Midwolde - N372 bij Leek

Op de kruising van de provinciale weg N372 met de Hoofdstraat Midwolde nabij Leek worden vanaf 1 maart 2000 de linksafstroken op de N372 afgesloten. Ter plaatse wordt op de N372 tevens een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld. De tijdelijke maatregel vindt plaats in het kader van het Gericht Verkeerstoezichtproject N372 Veilig, dat tot doel heeft de ongevallen op de N372 te verminderen.

Het afzetten van de linksafstroken op de N372 (Oude Postweg/Midwolderweg) op de kruising met de hoofdstraat Midwolde te Leek is een tijdelijke maatregel en gebeurt met behulp van geleidebakens. De maatregel moet voorkomen dat er nog meer ongelukken gebeuren tot het moment dat de kruising ingrijpend aangepakt wordt. Van 1996 tot en met 1998 vonden op deze kruising negen ongevallen met uitsluitend materiële schade plaats. In 1999 viel er een dodelijk slachtoffer.

Oorzaken ongevallen

De inrichting van de kruising veroorzaakt verschillende soorten voorrangsongevallen. De rijbanen van de N372 zijn hier gescheiden door een brede middenberm. De kruising oogt daardoor weids en overzichtelijk. In beide richtingen heeft de rijbaan van de provinciale weg een linksafstrook waarop het verkeer richting Midwolde kan voorsorteren. Rechtsafstroken zijn er niet. Op het kruisingsvlak is een brede middenstrook waarop verkeer dat de gescheiden rijbanen wil oversteken, kan wachten.

De oversteek is lang door de enorme breedte van de N372 op dit punt. Daardoor komt het voor dat overstekend verkeer op de tweede rijbaan (dus na de middenstrook) plotseling geconfronteerd wordt met rechtdoor gaand verkeer op de tachtigkilometerweg, dat onverwacht opduikt achter verkeer dat zich op de linksafstrook bevindt. Zo ontstaan de zogeheten afdekongevallen.

Daarnaast is er kans op gevaarlijke situaties op de eerste rijbaan die het overstekend verkeer voor de middenstrook moet oversteken, namelijk wanneer verkeer op de provinciale weg het rechtsafslaande verkeer via de linksafstroken inhaalt. Het afsluiten van de linksafstroken maakt het onmogelijk voor het verkeer om via die stroken in te halen. De maatregel voorkomt bovendien de genoemde afdekongevallen op de tweede rijbaan.

Samenspraak

Het doorvoeren van de tijdelijke maatregel is afgestemd met vertegenwoordigers van omwonenden en weggebruikers. Zij hebben in de startfase van het project N372 Veilig ook mee kunnen denken over de aanpak van andere gevaarlijke punten op de route.

Project N372 Veilig

Met de tijdelijke maatregel geeft de projectorganisatie een voorzet op de officiële start van het project N372 Veilig die dit voorjaar plaatsvindt. Bij het project N372 Veilig zijn de Provincie Groningen, gemeente Leek, Regiopolitie Groningen district West, het Openbaar Ministerie, Veilig Verkeer Nederland en Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland betrokken.Deel: ' Maatregel kruising hoofdstraat Midwolde - N372 bij Leek '
Lees ook