Gemeente Hilversum

Maatregelen busroute gebied Kolhornseweg

Afgelopen januari heeft de raadscommissie Verkeer en Buurt, vanwege de herinrichting van woongebieden tot 30 km/u-zones, besloten een aantal maatregelen te nemen in het gebied rond de Kolhornseweg, Loosdrechtseweg, Diependaalselaan en de Eikbosserweg. Destijds zijn maatregelen voor de inrichting van het bustraject door de Van Ghentlaan, Karel Doormanlaan, Admiraal de Ruyterlaan, Kolhornseweg en de Hilvertsweg buiten de besluitvorming gehouden, omdat de gemeente overleg voerde met busmaatschappij Connexxion. Inmiddels heeft dit overleg geresulteerd in een voorstel. Burgemeester en wethouders hebben met dit voorstel ingestemd.

In het voorstel worden de locaties genoemd waar de maatregelen voor de busroute worden ingevoerd. Bij het merendeel van deze maatregelen gaat het om een combinatie van bushaltes met plateau's. Ze worden geplaatst bij bushaltes, waar bussen vaak sowieso moeten stoppen. Het overig verkeer wordt door de plateau's gedwongen vaart te minderen. Daarnaast wordt bij wijze van proef geëxperimenteerd met zogenaamde: `Maldense drempels'. Deze drempels bestaan uit één of twee (afhankelijk van de wegbreedte) klinkerkussens. Ze worden zodanig op de weg aangebracht, dat autobuswielen er langs rijden, maar autowielen eroverheen moeten. Ook op die manier wordt de snelheid beperkt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Maatregelen busroute gebied Kolhornseweg in Hilversum '
Lees ook