Gemeente Amsterdam

Maatregelen hinderlijk openbaar gedrag

26 februari 2003 - Johanneke Helmers
De stadsdeelvoorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, Anne Lize van der Stoel heeft burgemeester Cohen verzocht om de noodverordening op de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk op te heffen. Deze noodverordening dateert nog uit de tijd dat er in dit gebied sprake was van veel overlast. Inmiddels is deze overlast teruggedrongen en bevindt de buurt zich in opgaande lijn.

Handhaving van de verordening, waarvoor de oorspronkelijke gronden zijn vervallen, belemmert de ontwikkeling in deze aantrekkelijke winkelstraten. Daarnaast kan door een wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) per 1 januari 2003 worden opgetreden tegen hinderlijk gedrag in het openbaar gecombineerd met alcohol. Hiermee kunnen ook overlastverschijnselen worden bestreden die niet tot bepaalde plaatsen beperkt zijn of waarvoor het instellen van een totaalverbod op het gebruik of bezit van alcohol vooralsnog als een te zwaar middel moet worden beschouwd. Deze wijziging van de APV, die op verzoek van de stadsdeelvoorzitter tot stand is gekomen, maakt het voor de politie mogelijk om de combinatie van overlast en alcohol aan te pakken, zoals de overlast van op straat drinkende toeristen, vrijgezellenfeesten of overmatig drankgebruik op vaartuigen.

Verder heeft Anne Lize van der Stoel de burgemeester verzocht om er bij de minister van Justitie op aan te dringen om de boete voor openbare dronkenschap te verhogen, omdat van de huidige boete van EUR 46 geen afschrikwekkende werking uitgaat. Burgemeester Cohen heeft met dit verzoek ingestemd.

De maatregelen worden ter kennisneming in de raadscommissie van 4 maart a.s. behandeld.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Maatregelen hinderlijk openbaar gedrag in Amsterdam '
Lees ook