Gemeente AalburgMaatregelen vogelpest
Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft in verband met de vogelpest het volgende bekendgemaakt.

1. Alle pluimvee (dus ook van particulieren) moet nu in heel Nederland opgehokt worden. De eigenaar, houder of hoeder van pluimvee is verplicht zijn pluimvee op te sluiten in een ruimte, die zodanig is afgeschermd dat wordt voorkomen dat vogels en hun uitwerpselen in deze ruimte kunnen komen. Dit betekent in de praktijk dat het hok een afgesloten gebouw moet zijn of anders moet zijn voorzien van een gesloten dak en verder zo fijn mogelijk gaas.
De eigenaar, houder of hoeder van pluimvee moet er ook voor zorgen dat deze dieren hun verblijfplaats niet verlaten.

2. Pluimveemest in heel Nederland moet afgedekt worden om verspreiding van het virus via mest te voorkomen.

3. De Algemene Inspectiedienst (AID) zal toezien op de naleving van de landelijke ophokplicht. Bij overtreding zal worden bekeurd.

Voor nadere informatie kijk op www.minlnv.nl. Telefonisch kunt u informatie verkrijgen op nummer 0800-2233322.

Deel: ' Maatregelen minister van LNV in verband met vogelpest '
Lees ook